1. deň deviatnika k don Boscovi: „Vyformoval korene radostnej, vľúdnej a láskavej rehole formujúcej svätých.“

Ako don Bosco žije vo svojich nasledovníkoch? Čím ich inšpiruje? Čo si na ňom vážia? Názory, myšlienky, svedectvá. 1. deň deviatnika k don Boscovi. Dnes osobne s animátormi zo saleziánskeho strediska Tri Hôrky, Barborou Olejníkovou a Ivanom Fábrym.

 

Čo sa ti na don Boscovi páči?

Baška: Obdivujem jeho vieru, asi očakávaná odpoveď, no to ako dokázal veriť Božej prozreteľnosti a nerobiť si zbytočné starosti je niečo, čo by som si chcela osvojiť aj ja sama. Veľmi sa mi páči ako sa dokázal na svet pozerať s radosťou v srdci, čo inšpirovalo a inšpiruje mnohých.

Ivan: Na don Boscovi sa mi páči v prvom rade to, ako naložil s darom viery, ktorý dostal. Tiež, že sa dokázal inšpirovať radostnou zvesťou evanjelia a niekoľkými svätými mužmi. Pritom si však zachoval vo veľkej úcte aj ženy, na čele s Pannou Máriou. Zo spomenutej inšpirácie sa mu podarilo aplikovať hádam všetko do svojho života a dokonca to odovzdať aj ďalším. Tak vyformoval korene radostnej, vľúdnej a láskavej rehole formujúcej svätých.

 

Ako ty žiješ don Boscov preventívny systém?

Baška: Ako animátorka sa s ním, badateľne, stretávam v stredisku – na stretkách, krúžkoch, táboroch… No bola som prekvapená, kde všade je aplikovateľný a podľa môjho názoru aj vhodný a na mieste – nie len v prostredí, kde sú deti, no v každodennom živote.

Ivan: Snažím sa nechávať ľuďom slobodu, načúvať im, všímať si dobro a podporovať jeho rozvoj v ľuďoch a medzi nami ľuďmi. Tiež sa snažím na nedostatky láskavo upozorniť, netrestať za ne, toho, cez koho prichádzajú na tento svet, aby sa im tak dalo predísť. Pri práci so skupinou sa snažím pamätať na hodnotu jednotlivcov a využívať individuálny prístup k ním. Teda, tak by som chcel žiť.

 

Čo by podľa teba robil don Bosco dnes?

Baška: Predpokladám, že to isté, ale vedel by to aplikovať a prispôsobiť dnešnej dobe. To, že žijeme v inom storočí, neznamená, že mladí nepotrebujú prístup don Bosca. Som si istá, že by bol ten „cool salezián,“ ktorý by mal prehľad čím mladí žijú a vedel by ako ich zaujať.

Ivan: Don Bosco by podľa mňa dnes hľadal odvážne pravdu v mladých ľuďoch a príležitosti, ktoré by aj vytváral, na rozvoj dobra v nich. Načúval by a niekedy aj vstupoval do dialógu všade tam, kde sa mladí ľudia nachádzajú a kde sa o nich jedná. Robil by presne to, čo robia napríklad dnes žijúce saleziánky a saleziáni. No najodvážnejšie z nich by bojoval za dobro pre mladých, nehľadiac na predsudky spoločnosti.

 

Modlitba k donovi Boscovi 

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší;

buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho.

Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady.

Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža.

Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba.

Amen.