Orientačné dni na Slovensku vytvárajú ponuky aj pre rodičov a učiteľov

Projekt Orientačných dní už viac ako 40 rokov sa šíri Európou a od roku 2017 našla svojich priaznivcov a stále miesto aj v saleziánskom stredisku v Sásovej v Banskej Bystrici na Slovensku. Odvtedy tri dni plné zážitkov, sebaskúsenosti a budovania vzťahov ovplyvnilo približne 1570 žiakov a študentov základných a stredných škôl. Odozvy na tento systém práce so sebou ako aj s celou triedou sú pozitívne a čím ďalej, tým viac škôl má záujem pre svoje triedne kolektívy využiť túto ponuku.

 

Ako to často býva,  “na dobré sa ľahko zvyká” a popri projekte Orientačných dní ako takých sa začali nabaľovať ďalšie veci, ktoré vyplynuli z potrieb širokého spoločenstva ľudí, ktorí žiakov a študentov – naše deti – sprevádzajú a vychovávajú.  Sú to najmä rodičia a učitelia ako nenahraditeľní sprievodcovia v životoch detí a mladých ľudí. Z takejto potreby vznikol napríklad podporný manuál pre triednych učiteľov, ktorí so svojou triedou absolvovali kurz Orientačných dní a v ich myšlienke chcú pokračovať aj počas bežného školského života, či už v rámci triednickych hodín alebo špecifických dní.

 

Rodičko

Z dielne Orientačných dní  pochádza aj ďalší projekt – Rodičko. Sú to inšpiratívne večery (nielen) pre rodičov, učiteľov a vychovávateľov, ktorí chcú viac a lepšie porozumieť svetu, v ktorom vyrastajú naše deti a samozrejme aj im samotným. Kvalitní lektori, skúsení a zbehlí v aktuálnych témach sa prihovárajú online raz mesačne. Snažia sa odpovedať na všetky otázky, ktoré im sledujúci adresujú. O potrebe takéhoto formátu hovorí aj bohatá účasť “online” sledovateľov – priemerne 200 na jedno stretnutie. :) Do decembra 2021 už prebehlo 10 online “rodičovských stretnutí”.

 

Poradňa

Zatiaľ poslednou novinkou je mnohými vysnívaná PORADŇA. Poradňa je odpoveďou najmä pre rodičov, učiteľov a vychovávateľov, ktorí tápajú. Hľadajú ako ďalej, či už s vlastnými deťmi, deťmi zverenými alebo aj sami so sebou. Jej vznik vyplynul z potrieb všetkých tých, ktorí sa momentálne potrebujú zorientovať v probléme (problémy v triede – šikana, ponižovanie, vyčleňovanie, úzkosti, depresie, poruchy príjmu potravy, alebo aj osobné – (ne)komunikácia, výchovné ťažkosti, odmietanie dieťaťom, rozvod, vyhorenie apod.) alebo sa zorientovať v téme (napr. ako postupovať pri záškoláctve, šikane, podozrení na poruchy učenia, ako komunikovať s dieťaťom v odpore a pod.). Tém, ktoré sa nás dennodenne dotýkajú je mnoho a určite sme tu nespomenuli všetky.

 

Ambíciou poradne nie je nahradiť už existujúce špecializované centrá, zaoberať sa diagnostikou či poskytovať terapiu. Keďže osobný kontakt je nenahraditeľný, poradňa je aktuálne prioritne orientovaná na Banskú Bystricu a farnosť Panny Márie Pomocnice v Sásovej.

 

Kontakty

Či ste učiteľ, vychovávateľ, rodič, účastník Orientačných dní, divák Rodička alebo starý rodič, záujem o rozhovor či stretnutie môžete prejaviť na rodicko.poradna@sbb.sk, alebo osobne oslovte zástupcov Orientačných dní či Poradne (bližšie informácie nájdete na www.od.sbb.sk).

 

V tíme Poradne sú odborníci – psychológovia, poradcovia i kouči. Pracujú ako dobrovoľníci (bez nároku na odmenu) a radi sa vám budú bezplatne venovať. Dodržiavanie etického kódexu je samozrejmosťou.

 

Orientačné dni, Rodičko, Poradňa. Za všetkými týmito projektami stojí celý tím dobrovoľníkov a nadšencov. Nemajú problém ísť za hranice vlastnej fantázie a obetovať čas, priestor a svoju energiu pre druhých. Už pár rokov sa neboja snívať a ich sny nadobúdajú konkrétny rozmer služby – rôznymi spôsobmi.

 

Sme tu aj pre vás. Dajte nám o sebe vedieť. Záleží nám na vás.

 

Dominika Hajkovská

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou mesta Banská Bystrica, Banskobystrického samosprávneho kraja, Férovej nadácie O2. Podporený je aj z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.