Mária sa od tej noci z prvorodičky stávala aj rodičkou všetkých nás

Liturgické čítania na  slávnosť Panny Márie Bohorodičky nájdete na tomto odkaze.

 

Aj keď sme na sviatok sv. rodiny stihli prežiť stratu odrasteného Ježiša v chráme, novoročné evanjelium nás – ako vždy – privádza späť do Betlehema. Vianočný oblúk, o ktorom sme rozjímali na Božie narodenie sa vzťahuje aj na samotnú Máriu.

 

Ponajprv tým, že z mladučkej ženy, ešte takmer dieťaťa, ktoré v tých časoch bolo skoro bez ceny, a ešte k tomu z bezvýznamnej dediny, sa stáva matka Božia. Tento nádherný oblúk, z ktorého nesmieme vynechať ani kúsok tej najobyčajnejšej ľudskosti, lebo bola podstatou jej života, aby ho mohla odovzdať svojmu Synovi. Patrili k nemu úzkosť z pôrodu, obavy o svoje dieťatko, nočný chlad či hlad, neistota z dneška i zajtrajška. Možno sa zľakla pastierov a ešte viac cudzích mudrcov. A musí dňom i nocou rozmýšľať nad všetkým čo vidí, počuje, aby mohla pochopiť aspoň dačo z tajomstva, ktoré sa odohralo v nej i okolo jej syna. Nie, na prvých Vianociach nebolo nič magického. Naopak, všetko drsné a rukolapne reálne. To dojemné medzi riadkami, z pera evanjelistu Lukáša, sú len schodíky pre našu zvedavosť, aby sme sa prebudili zo sna a uverili.

 

No je tu ešte jeden mariánsky oblúk, priamo pre nás. Mária sa od tej noci z prvorodičky stávala aj rodičkou všetkých nás. Z kroka na krok sa stala svätou „kvočkou“ (podľa Ježišovho prirovnania o sebe samom) nie len pre jedno Dieťa, ale postupne pre celú Cirkev, pre každého. Skrze svoju najväčšiu výsadu Bohorodičky je i Tvojou matkou. Stala sa ňou aj cez obyčajné ľudské počúvanie, uvažovanie, hľadanie a napredovanie.

 

sestra Dáša