Slávnosť Nepoškvrneného počatia: „krásny deň!“ píše generálna predstavená saleziánok Matka Chiara Cazzuola

Rím (Taliansko): Generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice, matka Chiara Cazzuola, pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie napísala posolstvo. Prihovára sa aj video pozdravom.

 

Toto je „krásny deň“! Takto Mária Dominika  Mazzarellová definuje dni novény a sviatok Nepoškvrnenej! (List šestnástim  sestrám z Borgo San Martino). S ňou sa naozaj všetko stáva krásnym. Kresťanský ľud prežíva tento sviatok ako triumf krásy milosti a oslavuje Máriu tými najkrajšími a najsilnejšími intenzívnejšími prejavmi prírody, stvorenia. Na Valdoccu, v Mornese, v našich domoch 150 rokov spievame Márii s osobitnou láskou. „Mariánsky kruh“ (iniciatíva v saleziánskych oratóriách zhromaždiť sa do kruhu a pripomenúť si Zdravas, ktorým sa začalo 8. decembra 1841 dielo dona Bosca, pozn. prekladateľky),  ktorým oslavujeme Pannu Máriu v každej komunite, nás spája v jej vzývaní v jazykoch z celého sveta. Môžeme sa pýtať, v ktorý iný deň, ak nie 8. decembra, mal byť povolaný  „chudobný kňaz“  a chlapec, aby stelesnil saleziánsku charizmu, aby  mladí ľudia,  túžiaci po budúcnosti, po kráse, po radosti, neboli sklamaní?  V tom semienku sme boli aj my.

Nechajme sa viesť Ježišovou Matkou znakom radosti, nádeje, odvahy, ktorá nás neustále povzbudzuje urobiť to,  čo nám On povie, a robí nás životodarné komunity, osvietené svojou prítomnosťou.

 

Interaktívne prehliadky

Aby sme osobne i ako komunity znova prežili milosť, ktorá utkala históriu nášho inštitútu počas týchto 150 rokov, bola vytvorená Interaktívna prehliadka mariánskej výstavy, v ktorej nájdete kultúrne a tradičné prejavy mariánskej úcty rôznych krajín.

 

Interaktívna prehliadka výstavy charizmy je tiež online a ponúka veľmi pekný  itinerár saleziánskej spirituality, prostredníctvom ktorého je možné znovu čítať minulosť, aby sme intenzívne prežívali prítomnosť  a odvážne hľadeli  do budúcnosti.

 

Mária sa prechádza v každom našom dome. Istota, ktorá nám vždy dodáva odvahu, najmä v ťažkostiach, ktoré môžu predstavovať výzvy v poslaní, v rôznych vzťahových a sociálnych kontextoch, v slabostiach. Mária sa prechádza po každom našom dome. Istota, ktorá nám dáva radosť, robí nás prijímajúcimi, vľúdnymi a odvážnymi.

 

Náš Inštitút úplne patrí Márii, preto majme odvahu a dôveru. Pekný sviatok!

 

Rím, 8. december 2021

Sestra Chiara Cazzuola

Generálna predstavená inštitútu FMA

 

Celé znenie Posolstva

 

Zdroj: cgfmanet.org