Ako prebiehala voľba hlavnej predstavenej Inštitútu FMA a mená ďalších zvolených sestier do generálnej rady

Rím (Taliansko): Ústrednou chvíľou generálnej kapituly je voľba hlavnej predstavenej a radkýň, ktoré prijímajú úlohu animácie a vedenia na najbližších šesť rokov.

 

Voľba Matky je prvým ovocím procesu rozlišovania, ktorý sa začal dňa 3. októbra 2021. Proces sprevádzal don Pascual Chávez Villanueva, emeritný hlavný predstavený Saleziánov dona Bosca. Deň voľby, 5. októbra 2021, bol otvorený krátkym modlitbovým zastavením sa pri Panne Márii, počas ktorého jej zverili 10. nástupkyňu Matky Mazzarellovej. Matka Yvonne Reungoat, na znak dcérskej lásky a dôvery položila k nohám Pomocnice kľúč. Vyjadrila tak, že život Inštitútu je v rukách tej, ktorá bola, podľa dona Bosca, opravdivou predstavenou.

 

Dôležité momenty pred voľbou generálnej predstavenej

Na začiatku Eucharistického slávenia, ktorému predsedal hlavný predstavený, Don Ángel Fernández Artime, sa nieslo v sprievode Božie slovo a svetlo. Zvýrazňovali postoj načúvania Duchu Svätému, ktorý otvára pre kontempláciu. Hlavný predstavený v homílii pripomenul udalosť Turíc, pozval prijať Božiu milosť a byť jej sprostredkovateľom. „Generálna kapitula je príležitosťou svedčiť o jednote Inštitútu.“

 

Dopoludnia sa kapituárky zhromaždili v aule, aby pristúpili k voľbe. Don Pascual Chávez Villanueva, emeritný hlavný predstavený Saleziánov dona Bosca, po invokácii Ducha Svätého  ponúkol podnety na meditáciu na tému „Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.“  Pozval kapitulárky „vyprosovať od Ducha Svätého trojakú milosť. Milosť osvietenia, aby vedeli objaviť, kto je tá, ktorú si vyvolil Pán, aby viedla Inštitút Dcér Márie Pomocnice počas nasledujúcich šiestich rokov. Milosť slobody ducha, aby dokázali nehľadať iné, ako Božiu vôľu. Nakoniec milosť otvorenosti srdca, aby vedeli prijať s vierou a láskou tú, ktorá bude na čele Inštitútu.“

 

10. nástupkyňa Márie Dominiky Mazzarellovej, sestra Chiara Cazzuola

Pristúpilo sa k hlasovaniu a ako hlavná predstavená Inštitútu Dcér Márie Pomocnice bola zvolená sr. Chiara Cazzuola. Po zvolení sr. Edna Mary MacDonald, účastníčka kapituly s najvyšším počtom rokov rehoľnej profesie, jej položila podstatnú otázku. Pýtala sa, či je ochotná byť nástupkyňou Márie Dominiky Mazzarellovej, povolaná inkarnovať svoje materstvo a zdieľať nové obdobie proroctva v Inštitúte v službe Cirkvi. S vnútorným dojatím Matka Chiara poďakovala za dôveru a zverila sa Márii Pomocnici opakujúc Máriino ÁNO Božej vôli.

 

Udalosť sprevádzal veľký potlesk. Ako prví Matke zablahoželali hlavný predstavený, Don Ángel Fernández Artime a sestry z komunity Generálneho domu. Novozvolená Matka a všetky kapitulárky sa následne pobrali do kaplnky na modlitbu, počas ktorej Matka Yvonne Reungoat v mene všetkých prítomných odovzdala Matke sochu Márie Pomocnice so slovami „aby mohla pokračovať viesť Inštitút,“ v spoločnom  kráčaní  po edukomunikatívnych a evanjelizačných cestách  poslania.

 

Oslava po zvolení a mená ďalších zvolených radkýň

Popoludní tradičnými piesňami a tancami z oblastí celého Inštitútu, v bohatstve multikulturality a internacionality, kapitulárky vvyjadrili radosť a prianie Novozvolenej: „Vitaj, Matka, nastúp na cestu spolu so všetkými sestrami a mladými. Budú Ťa podporovať zeleňou nádeje, modrou nekonečnosti Božej lásky, žltou radosti, a belosťou krásy života!“ Šťastnú cestu, Matka!

 

Do ďalších služieb v Inštitúte FMA boli v nasledujúce dni zvolené sestra María del Rosario García Ribas ako generálna vikárka, sestra Nilza Fátima de Moraes ako radkyňa pre formáciu, sestra Runita Galve Borja, ktorá pokračuje na ďalšie obdobie ako radkyňa pre pastoráciu. Ako radkyňa pre saleziánsku rodinu bola zvolená sestra Leslie del Socorro Sándigo Ortega.

 

Zdroj: cgfmanet.org