Pripraviť sa, pozor, štart! Píše sestra Janula z Humenného

Asi tak by som zhrnula mojich prvých sedem týždňov v Humennom.

 

Pripraviť sa: dosťahovanie vecí, zrealizovanie prerábky posledných komunitárnych priestorov (aj mojej novej izby), zoznamovanie sa s mladým i (s niektorými aj 3x), modlitba za návštevu Sv. Otca na Slovensku a pozretie si dvoch životopisných filmov o ňom.

 

Pozor: spoznávanie sa v novej komunitnej zostave, informácie z Laury, prihlášky do CVČ a tiež sledovanie, či už prišla mailom vstupenka na stretnutie so Sv. Otcom.

 

Štart: otvorenie oratka v stredisku SDB, Maxistretko a začiatok stretiek a krúžkov. Stretnutie so  sv. otcom v Košiciach, spolu s autobusom mladých z Humenného.

 

Dostať požehnanie od hlavy Cirkvi na moje pôsobenie v najvýchodnejšej komunite je  viac, než som mohla snívať. Teším sa postupnému a dlhodobému asimilovaniu Jeho slov, aby som mohla žiť v „slobode, kreativite a dialógu,“ môcť byť „fontánou nádeje pre druhých“ a rásť vo vedomí vlastnej jedinečnosti, lebo „nie som náhradníkom niekoho iného“ .

 

Bohom, aj cez  pápeža Františka, požehnaný nový školský rok.

 

sestra Janula