Stať sa aktívne veľkým práve tým, že sa staneme malými

Liturgické čítania na 25. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze.

 

Slová Markovho svedectva o Ježišovom dialógu s učeníkmi možno chápať i tak, že to, čo človek nechce, jednoducho nepočuje a aj keby sa mu kričalo do ucha a radšej sa na nič ani nepýta. Ak však budeme k Ježišovým učeníkom milosrdnejší, možno po predchádzajúcom napomenutí Ježišom nadobudli dojem, že sa s ním o jeho budúcom utrpení aj tak diskutovať nedá. Lebo keď sa Peter o to pokúsil, Ježiš ho nazval pokušiteľom. Zrejme učeníci prijali, že sa ide do Jeruzalema a tam sa má odohrať niečo, čo im nedávalo zmysel a Ježiš si to nenechá vyhovoriť. Ostáva vo svojich myšlienkach a učeníci preberajú tie svoje – o svojej veľkosti a dôležitosti.

 

Po čase sa k nim pridruží aj ich Učiteľ, aby sa ich opýtal, o čom sa zhovárajú. Nachytal ich na hruškách, lebo sa rozprávali o tom, kto z nich je viac. To je vo veľkom kontraste s tým, o čom im rozprával on. Ale tým vytvorili Ježišovi príležitosť, aby im vysvetlil, ako on sám chápe veľkosť a malosť. Ich vlastné predstavy úplne prevracia a vyzýva ich, aby sa stali aktívne veľkými práve tým, že sa stanú malými.

 

Ako deti

Keď postaví pred nich malé dieťa, odkazuje im obrazne a zároveň i jasne, aby si nemysleli, že sú zaslúžilejší alebo dôležitejší ako oni.  Vzhľadom na Božie kráľovstvo je to akoby uvádzač pustil do kina nejaké deti z ulice. Bez toho, aby mali lístok alebo aby si ho zaslúžili. Jednoducho pre jeho zľutovanie, lebo skutočný lístok ani peniaze nemajú. A prijímať Božie kráľovstvo ako deti znamená dúfať, že niekto bude taký dobrý a pustí nás doň zadným vchodom, pretože na viac nemáme.

 

Na spoločenskom rebríčku čo do zásluh a postavenia sú deti posledné, ale potrebujú starostlivosť a vlastne tí prví a významnejší im musia slúžiť. Ježiš akoby hovoril učeníkom: „áno, ste ako deti. Bezbranní, detinskí, bez spoločenského postavenia.“  Ale práve takým sa Boh necháva zvestovať. V tom je zas jeho svätá detinskosť, Božie bláznovstvo, ako by povedal sv. Pavol. S nádherným výsledkom: „Kto prijíma vás, prijíma mňa, a tým i toho, ktorý ma poslal“.

 

sestra Dáša