Provinciálka Monika Skalová uvádzala do služby nové direktorky

V novom školskom roku začínajú v niektorých komunitách saleziánok svoju trojročnú službu nové direktorky. Provinciálna predstavená Monika Skalová ich uvádzala do služby priamo v miestnej komunite.

 

Obrad uvádzania do služby direktorky sa konal v kaplnke miestnej komunity, kde bola sestra menovaná. Všade prebiehal rovnako. Po modlitbe provinciálka Monika prečítala menovací dekrét v zmysle článku 152 c. Stanov Inštitútu Dcér Márie Pomocnice.

 

„Direktorka je v komunite sestra medzi sestrami s osobitnou zodpovednosťou za animáciu a vedenie. Učenlivá ako prvá k Duchu Svätému nech vykonáva svoju službu autority, rozhodnutá nasledovať príklad a učenie matky Mazzarellovej,“ uvádza sa v bode stanov č. 52. Novej direktorke a jej komunite ho prečítala Monika spolu s bodom č. 164 a po krátkom príhovore jej zablahoželala.

 

Novými direktorkami sú v Humennom Marta Peťková, v Košiciach KVP Mária Snopková, v Banskej Bystrici Zuzana Šmotláková, v Dolnom Kubíne Anna Jaňáková a v Dubnici nad Váhom Daniela Šušová.