Pápež František vymenoval saleziánku Alessandru Smerilli za tajomníčku a delegátku

Rím (Taliansko): Svätý otec vymenoval saleziánku Alessandru Smerilli, za dočasnú tajomníčku dikastéria pre podporu integrálneho ľudského rozvoja a delegátku pre vatikánsku komisiu Covid-19.

 

Sestra Alessandra Smerilli sa narodila 14. novembra 1974 v talianskom meste Vasto (CH). Je držiteľkou titulu PhD z politickej ekonómie na Ekonomickej fakulte Univerzity La Sapienza v Ríme a doktorátu z ekonómie na Ekonomickej škole Univerzity East Anglia v Norwichi (Spojené kráľovstvo). Je profesorkou politickej ekonómie na Pápežskej fakulte pedagogických vied Auxilium v ​​Ríme. Profesorka Smerilli, oddaná službe Cirkvi a svetu ako radkyňa Vatikánskeho mestského štátu a konzulátka synody biskupov, bola od marca 2021 podtajomníčkou toho istého dikastéria a koordinátorkou Ekonomickej pracovnej skupiny Vatikánskej komisie Covid-19, ktorú zaviedol pápež František.

 

Pápež František založil dikastérium na podporu integrálneho ľudského rozvoja 1. januára 2017. Dikastérium podporuje integrálny rozvoj človeka čerpaním inšpirácie z evanjelia v nadväznosti na teológiu a sociálnu doktrínu Cirkvi. Študuje a zbiera správy a výsledky vyšetrovaní o spravodlivosti, mieri a pokroku ľudí. Venuje sa podpore a ochrane dôstojnosti a ľudských práv. Rieši otázky ozbrojených konfliktov, ako aj ich tragických dôsledkoch na civilné obyvateľstvo a prírodné prostredie. Dikastérium zabezpečuje, že sociálne učenie Cirkvi bude známe a zavedené do praxe. Uskutočňuje to integráciou, sieťovaním a dialógom medzi rôznymi sociálnymi systémami. Ide o systémy ako je ekonomika, financie, práca, politika a kultúra. Prefektom dikastéria na podporu integrálneho ľudského rozvoja je kardinál Peter Kodwo Appiah Turkson.

 

Sestra Alessandra Smerilli vyjadruje vďaku pápežovi Františkovi za vymenovanie: „Som vďačná Svätému Otcovi za náročnú úlohu, ktorú ma povolal prevziať. Modlím sa, aby mi Pán pomohol ctiť túto výzvu v duchu poslušnosti Cirkvi, s pokorou, vášňou, tvorivosťou a schopnosťou počúvať. Mojou túžbou a odhodlaním je byť schopná lepšie slúžiť poslaniu Cirkvi v čase, ktorý pápež považuje za dôležitý.“

 

Inštitút FMA blahoželá prof. Alessandre Smerilli k tejto novej úlohe a želá jej, aby pokračovala vo svojom úsilí o integrálnu podporu osoby a starostlivosť o stvorenie, uskutočňovanie zásad civilného hospodárstva v prospech Cirkvi, Inštitútu FMA, mladých ľudí a periférií.

 

Preložila a upravila: Dagmara Čepelová

Zdroj: cgfmanet.org