Čo sa varí na Vavilke?

Pamätám si, že ako deti sme maminke k nejakému sviatku kúpili…

Po roku majú saleziáni opäť jedného novokňaza

(Humenné, 28. júna 2021) – Novokňaz don Peter Boško (37)…