Saleziáni a saleziánky hovorili spolu o mladých „po korone“

(Bratislava, 6. mája 2021) – Aj tentoraz iba formou online sa v utorok a stredu 4. a 5. mája uskutočnilo spoločné stretnutie saleziánov a sestier saleziánok zodpovedných za pastoráciu mládeže v jednotlivých strediskách týchto reholí. Spoločne uvažovali o situácii mladých aj o možnostiach práce po skončení pandémie.

 

V troch samostatných blokoch hovorili najprv o výzvach, ktoré vnímajú v práci s mladými, a ktoré by mohli určovať charakter tejto ich pastorácie pre ďalšie obdobie. V spoločnom štvrtom bloku boli predstavené aj dve výzvy, ktoré v skupinových diskusiách zaznievali zvlášť silno: prvá, ktorú viac vnímajú saleziáni a saleziánky – ako približovať mladým duchovný život, a druhá, ktorá viac vychádza na povrch z rozhovorov s mladými, a to je silnejúci trend riešenia otázky vlastnej identity. Zozbierané výzvy budú predmetom ďalšieho rozmýšľania provincie saleziánov, ktorí chcú aktualizovať svoj výchovno-pastoračný projekt.

 

Provinciál saleziánov don Peter Timko, ktorý sa zúčastnil na celom programe dvojdňového online stretnutia, vo svojom vstupe upriamil pozornosť vyše 30 saleziánov i sestier saleziánok na potrebu rozlišovania. Zdôraznil, že pri rozlišovaní sa netreba ponáhľať s úsudkami a hodnotením, podstatnejšie je dokázať byť nad vlastnými emóciami a myšlienkami o danej situácii, čo vždy pomôže mať jasnejší pohľad.

 

Na spoločnom stretnutí saleziáni a saleziánky diskutovali aj o aktuálnom vývoji pandemických opatrení a o možnostiach postupného znovu otvorenia činnosti saleziánskych stredísk.

 

rhsdb