Saleziánska knižnica je otvorená pre všetkých, katalóg má online

Jedna z dôležitých čŕt pedagogiky Don Bosca bola ponuka dobrého čítania. V usmerneniach z prvých rokov zakladania výchovných diel sa stretávame s apelom na pravidelné zásobenie jednotlivých saleziánskych domov kvalitnými knihami.

 

Dlhoročnou súčasťou Saleziánskeho diela v Žiline je knižnica. Málokdo však tuší, že táto knižnica je otvorená a k dispozícií nielen pre študujúcich mladých rehoľníkov, či pre miestnych farníkov, ale i pre širokú verejnosť. Saleziánska knižnica v Žiline je miestom, kde sa dajú zohnať na jednom mieste knižné materiály najmä z oblasti filozofie, teológie, pedagogiky, psychológie či sociálnej práce. Zaujímavosťou je, že knižné tituly sa do tejto knižnice dostávajú už 30 rokov z darov alebo z pozostalosti zosnulých saleziánov. Takto sa za tie roky nazbierala široká paleta kníh z domácej i zahraničnej literatúry.

 

 

Preto pozývame špeciálne záujemcov zo všetkých zložiek saleziánskej rodiny na Slovensku, aby siahli po možnosti prihlásiť sa do tejto knižnice. Pre záujemcov je možnosť si i vopred vyhľadať v online katalógu knižné tituly o ktoré by bol záujem. Od školského roka 2020/2021 má knižnica aktualizované stránky na facebookuinstagrame.

 

Veríme, že kontakt s dobrou literatúrou prospeje budúcim návštevníkom Saleziánskej knižnice v Žiline pri práci s mládežou, pri štúdiu či v živote v rodinách.

 

Za knižničný tím informoval

Michal Žák SDB