„Dôležité je, aby som v práci cítila priestor na kreativitu, vzdelávanie,“ hovorí Miriam Valková. Prečítajte si anketu o práci…

V sobotu sme si pripomenuli svätého Jozefa robotníka a oslávili sme štátny Sviatok práce. Zaujímalo nás, aký majú ľudia vzťah k práci. Berú ju len ako povinnosť, či možnosť zárobku peňazí alebo má pre nich hodnotu večnosti? Prečítajte si odpovede a inšpirujte sa.

 

Stanka, čo pre teba znamená práca?

Pracujem ako učiteľka v materskej škole, preto prvé, čo mi napadne je, že práca pre mňa znamená radosť. Veď kto iný si môže povedať, že keď prichádza do prace, tak skandujú jeho meno, stále ho objímajú. Komu v práci povedia niekoľkokrát za deň: „Ľúbim ťa.“ Je to práca, v ktorej je každý deň úplne iný, kde nehrozí stereotyp  a môžeš uplatniť tvorivosť, kreativitu a cítiš neskutočne pozitívnu spätnú väzbu. Povolanie novinárky robím momentálne už iba externe. Napriek tomu som vďačná, že vďaka tejto práci sa môžem stretnúť so zaujímavými ľuďmi, sprostredkovať ich príbeh a názory ďalším čitateľom. Je to práca, vďaka ktorej som sa dostala na mnohé nezvyčajné miesta a spoznala neobyčajné osudy obyčajných ľudí.  Stanislava Čechová Bubenková, učiteľka v materskej škole a novinárka

 

Marek, čo robievaš na Sviatok práce, ako ho oslavuješ?

Ako dieťa som ešte zažil komunistické pochody a manifestácie na sviatok práce 1. mája. Mám teda akúsi averziu nejako špeciálne tento sviatok oslavovať. Žartom zvyknem hovoriť, že sviatok práce sa najlepšie oslavuje kvalitným oddychom. Pre mňa je to deň oddychu a času s rodinou. Je zaujímavé, že 1. máj, sviatok práce a sviatok svätého Jozefa robotníka oslavujeme štátnym sviatkom a môžeme si tak od práce oddýchnuť a upriamiť svoju pozornosť na rodinu a to aj vďaka svätému Jozefovi. Pre mnohých by to mohlo byť impulzom na zamyslenie, že práca skutočne nie je všetko. V živote máme oveľa dôležitejšie priority. Svätý Jozef nám dáva príklad, že svoju prácu máme vykonávať zodpovedne poctivo a so všetkou  pokorou. Kombinovať tieto dva postoje stojí za zamyslenie. Marek Domes, vedúci školskej jedálne

 

Pali, ako vnímaš možnosť pracovať, čím je pre Teba práca?

Po úspešnom absolvovaní mojej poslednej štátnej skúšky na právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, som  rozmýšľal akým smerom sa vydať, po pracovnej stránke. Moje snahy o nájdenie si práce značne skomplikovala korona kríza. Po polroku modlenia a hľadania si práce, sa mi naskytla príležitosť zamestnať sa na oddelení kontroly a sťažnosti vo FNsP Prešov, kde by som okrem iného aj sprístupňoval a poskytoval informácie a údaje zo zdravotnej dokumentácie. Veľmi som sa potešil.

Po nástupe do zamestnania sa mi úplne zmenil život. Študentský život nahradil skutočný život. Práca ma naučila ako správne narábať s časom. V mnohom ďakujem saleziánom na Troch Hôrkach v Košiciach. Vďaka príprave stretiek som po komunikačnej a organizačnej stránke nemal problémy. Som veľmi rád, že robím niečo, čo je pre mňa trochu aj zábavou, cítim sa preto spokojnejšie. Pri práci je určite dôležité dobré pracovné prostredie. Tak ako som sa od malička modlil za manželku, modlil som sa aj za budúcich kolegov v práci. Príjemné zážitky pri spolupráci výrazne prispievajú k mojej spokojnosti.

Na záver by som sa chcel podeliť so skúsenosťou, ktorá sa mi stala pri hľadaní práce. Ako som spomínal, hľadanie práce mi skomplikovala korona. Celá moja rodina aj ja sme sa modlili, aby sa niečo podarilo nájsť. Otec okrem svojich vlastných modlitieb oslovil rehoľné spoločenstvo Komunitu Grácia pôsobiacu na misiách v Čechách, ktorá je zasvätená sv. Terezke z Lisieux. Verte či nie, do práce som nastúpil 01. októbra 2020 presne na sviatok tejto panny a učiteľky Cirkvi. Veľmi ďakujem Bohu za vypočutie modlitieb. Naučil som sa, že Boh sa vždy postará. Pavol Slivka, referent na oddelení kontroly a sťažnosti vo FNsP Prešov

 

Mirka, aké pracovné skúsenosti máš a ktorá práca ťa najviac zaujala?

Ako absolventke po VŠ  mi v jednej nemeckej výrobnej firme ponúkli, že ma zamestnajú za minimálnu mzdu, ale že budem môcť prejsť všetkými oddeleniami vo firme a kde sa mi bude páčiť, tam môžem  ostať pracovať. Neváhala som ani chvíľu a prijala som ponuku. Bolo to super. Veľa som sa pýtala, ale aj veľa počúvala. Najviac ma oslovilo projektové oddelenie, kde som pomáhala pri vytváraní cien nových výrobkov. Získala som veľa skúseností.

Po roku sme sa  presťahovali do Košíc a musela som zmeniť prácu. Zamestnala som sa vo výrobnej firme na oddelení nákupu. Sledovala som trh, aké sú ceny tovarov a pri požadovanej kvalite som mala najlacnejší kúpiť. Boli situácie, kedy sme v tíme prehodnocovali kritériá a stratégie nákupu. Veľa ma to naučilo do tímovej práce , ako vyriešiť problém.

Po 6 rokoch vo firme som odišla na materskú dovolenku. Narodili sa nám 3 krásne detičky a po 9 rokoch som sa opäť vrátila do práce, kde už ale mali za mňa náhradu. Začala som sa viac zaujímať o firmy, čo požadujú, čo všetko sa budem musieť doučiť a ako zvládnuť rodinu, školu, prácu…nejak som stále dôverovala Pánu Bohu, že sa postará. Medzitým sa uvoľnilo miesto v Domke, stredisko Košice. Oslovili ma ohľadom pozície koordinátora projektov. Keďže moje pracovné skúsenosti stále súviseli s peniazmi, práca na projektoch v Domke ma veľmi zaujala. Domka Košice má aj CVČ, takže dostávame dotáciu od mesta, Košického kraja, za  Vzdelávacie poukazy, MŠVVaŠ a rôzne dary, ktoré je potrebné správne  minúť na stretká, krúžky, podujatia, je to veľmi kreatívna práca.

Je pre mňa dôležité, aby som v práci cítila priestor na kreativitu, vzdelávanie. V každej práci som to zažila a zažívam. Momentálne ale zažívam aj iné benefity v práci a to flexibilitu pracovného času, ústretovosť, dobrého šéfa, kresťanské prostredie, čo vnímam ako požehnanie. Miriam Valková, Strojný inžinier, odbor Manažment strojárskych podnikov, momentálne pracuje ako  koordinátor projektov v Domke v Košiciach

 

Samuel, myslíš si, že práca ti pomáha formovať charakter, respektíve dáva ti možnosť sebarealizácie, či je naplnením tvojho života?

Pri mojej odpovedi si pomôžem myšlienkou kardinála Tomáša Špidlíka. Ten sa totiž vo svojich knihách snažil viackrát ukázať, že rozdiel medzi fyzickou prácou (resp. fyzickou činnosťou) a duševnou prácou (resp. duševnou činnosťou) nie je taký podstatný. Obe sú totiž hodnotné len do tej miery, do akej sú naplnené Duchom Svätým. Pretože človek sa skladá nielen z tela a duše, ale aj z Ducha Svätého, ktorý pôsobí na obe. Preto moja odpoveď bude jednoznačná.

Môj charakter pozitívne formuje, a môj život napĺňa tá práca, ktorú spájam s Duchom Svätým. Je takmer jedno, či ide o umývanie riadu, nosenie tehál, písanie mejlov, vyučovanie študentov, rozhovor s priateľmi alebo rozhovor s Bohom. Naopak, môj charakter sa degraduje, a môj život sa vyprázdňuje, vtedy, keď vykonávam prácu, ktorá je od Ducha Svätého vzdialená. Je  tiež takmer jedno, či ide o vylepenú facku, vyslovenú lož alebo o urážku, ktorú vytváram v mysli. Samuel Štefan Mahút (nazývaný „Semči“), doktorand filozofie