Sestra Andrea: „Korona mi ukázala mystikov, ktorí žijú okolo.“

Vstávam skoro ráno, aby som odhrnula spred domu sneh, ktorý nám počas noci napadol. Vyjdem na dvor a aj v rámci ranného otužovania (v kraťasoch a v tričku) odhadzujem bielu perinu, keď si zrazu všimnem niečo pre mňa zaujímavé. Bránička jemne pootvorená a  jeden pár krokov smerujúcich k nášmu kostolu. Premýšľam, ktorá sestra nechala cez noc otvorenú bránku a prečo potrebovala ísť ráno po schodoch do kostola…

 

Prešlo pár dní, na svoju nevyriešenú „záhadu“ som už zabudla… Opäť vstávam skoro a vykuknem z okna. Zrazu zbadám, že našu bráničku si otvorí ženská postava a smeruje ku kostolu. Vyjde po schodoch, prežehná sa a cez presklené dvere vrúcne hľadí smerom, kde sa nachádza bohostánok. Zrazu mi docvakne a „moja záhada“ je vyriešená. Pospájalo sa mi viacero stretnutí a telefonických rozhovorov s ľuďmi, ktorí žijú momentálne bez možnosti prijímania Eucharistie a v ich slovách som vnímala veľkú a úprimnú túžbu po Kristovi.

 

Ľudia bez možnosti prijímania Eucharistie

Mama početnej rodiny, ktorá tlačí kočík za každého počasia okolo nášho kostola a aspoň takto na diaľku pozdraví Toho, Ktorý jej dáva silu a chuť žiť a vychovávať svoje deti. Žena, ktorá mi volá a vyjadruje nostalgiu, že nemôže prijímať, no zároveň spomína, že teraz cíti Krista tak blízko, vo svojej rodine, v každodenných domácich prácach.

 

Dôchodkyňa, ktorá by sa mohla sťažovať, že ju nemôžu navštíviť jej deti a vnúčence. No, ktorá s pokorou a láskou hovorí o tom, aká je šťastná, že ju Ježiš na „staré kolená“ učiť opravdivo milovať. Vdova, ktorá zostala sama, ale jej srdce šíri okolo vôňu lásky a radosti, až sa človek pýta, odkiaľ berie silu do života. A mohla by som pokračovať, ale istotne by ste mohli pokračovať aj vy a napísať príbehy ľudí, ktorí žijú vo vašom okolí a „cítiť z nich“, že vyžarujú niečo krásne, všedné a zároveň príťažlivé.

 

Možno sú to obyčajné príbehy, navonok celkom obyčajných ľudí

No pre mňa sa počas korony stali neobyčajnými, práve pre svoju výpoveď silnej a úprimnej lásky k Bohu a k ľudom. Boh mi dáva milosť objavovať v ľuďoch okolo seba mystikov. Vždy som si myslela, že mystik je človek vyvolený Bohom, ktorý má milosť mimoriadnych Božích zjavení alebo zážitkov. No stále viac si uvedomujem a spoznávam mystiku každodenného života.

 

Dovoľte mi zacitovať z obľúbenej knihy Davida Torkingtona Múdrosť kresťanských mystikov„Slovo mystik je odvodené z gréckeho slova mysterion, ktorým sa označovali bežní prvotní kresťania. Tí zasvätili svoj každodenný život tomu, aby vstúpili do Božieho plánu. Toto slovo nebolo nikdy myslené na označenie duchovných „sebahľadateľov“, hľadajúcich mimoriadne skúsenosti. Tento termín označoval bežných, nezištných kresťanov, ktorí žili na Božiu česť a slávu každý deň.“

 

A čo keď nám korona ukazuje okrem ľudskej biedy a nenávisti, aj druhú stranu ľudského srdca. Je ňou  úprimná oddanosť a túžba milovať Krista v obyčajných každodenných činnostiach a v ľuďoch,  ktorými sme obklopení?

 

sestra Andrea Badíková