Vo večeradle

Božie Slovo
Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Sk 1,14
 
Zamyslenie
Ako bola Miriam prítomná v prvotnej cirkvi, ukazujú nielen Skutky apoštolov, ale i apoštol Pavol, ktorý písal, že medzi veriacimi už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo všetci sú jedno v Kristovi . Bola zaiste živou súčasťou spoločenstva, v ktorom sa nik necítil byť viac, ani menej. Vskutku, svedectvo Lukáša i Pavla ukazuje, že svätosť v prvotnej cirkvi nebola hierarchickou záležitosťou v zmysle: Najprv sú veľkí svätí, potom menší a napokon tí najmenší. Prvotná cirkev bola spoločenstvom svätých rodinného typu, teda tých, ktorí uverili v Krista, či už malých alebo veľkých. Keď dnes uvažujeme o oslávenej Cirkvi v nebi, neraz si ju predstavujeme zúženým, svetským spôsobom. No svätosť je skôr ako mozaika, spoločenstvo seberovných, v ktorom má svoje miesto i ten najslabší. Veď nik z jednotlivcov ju neobsiahne úplne, lebo je „vlastnosťou“, bytím Boha samotného.
Klikni pre dlhšie zamyslenie
 
Výzva
Miriam, dlhé roky si žila bez nápadných skutkov akoby stratená v spoločenstve veriacich. Dosvedčuješ nám, že nielen cesta obrátenia, ale aj cesta svätosti je dlhou cestou nenápadnej každodennosti. Ale s istým cieľom.
 
Modlime sa
3x Zdravas Mária, Sláva Otcu…