Bratstvo a sesterstvo daruje život

Rím (Taliansko): Generálna predstavená saleziánok, sestra Yvonne Reungoat vyzýva saleziánky v tomto období pandémie Covid-19, ktorá ich vyzýva, aby uvažovali o bratstve ako konkrétnom vyjadrení preventívneho systému.
 
Yvonne Reungoat nadväzuje na encykliku Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve, podpísanej pápežom Františkom v Assisi 3. októbra 2020 a navrhuje reinterpretáciu témy bratstva v saleziánskom charizmatickom kľúči, ako súboru vzťahov vo vzdelávacom spoločenstve, v ktorom sú všetci členovia vyzvaní, aby prispeli svojím dielom, vytvorili „štruktúru vzájomne prepojených vlákien,“ ktorá sa vyznačuje rodinným duchom. Bratstvo a sesterstvo nachádza svoje konkrétne vyjadrenie v preventívnom systéme a pre saleziánky sa to premieta do výzvy žiť v bežných životných podmienkach autentického bratstva, ktoré v Mornese žila matka Mazzarellová a prvé sestry: „Rovnako ako prvá komunita Mornese, aj my sme tzv. vyjadriť tú dobročinnosť pacienta, ktorá ospravedlňuje všetko, všetkým dôveruje, všetko pretrpí a nikdy nestráca nádej (stanovy saleziánok bod 7).“
 
Matka Yvonne pozýva komunity FMA, aby žili bratstvo a sesterstvo v štýle služby, ktorá sa stávajú ústretovou a zdieľanou so sestrami a mladými ľuďmi, najmä s najchudobnejšími, s tvorivosťou vymýšľať nové formy služby a solidarity: „Z komunity obývanej láskou potom bratstvo a sesterstvo vyžaruje smerom ku geografickým a existenčným perifériám, ktoré si vyžadujú počúvanie, starostlivosť, vzdelávanie.“ Poslanie „Tebe ich zverujem,“ ktoré sprevádza druhý rok prípravy na 150. výročie založenia Inštitútu, je výzvou k účasti na evanjelizačnej misii, ktorá má byť podľa vzoru Márie jej „pravým obrazom“ vo svete s vedomím, že každému je zverených veľa bratov a sestier a že „skutočné bratstvo je vždy univerzálne“.
 
Vstup do nového liturgického roka a advent sú priaznivé obdobia na to, aby sme žili nádej a privítali Pána Ježiša v živote ako Spasiteľa, ktorého dnešný svet potrebuje. Predstavená saleziánok uzatvára obežník tým, že k sviatku Nepoškvrneného počatia a Vianociam, želá: „každej sestre, rodinám, najmä tým, ktoré sú postihnuté utrpením, generálnemu predstavenému saleziánov don Ángel Fernádezovi Artime, bratom saleziánom, všetkým členom saleziánskej rodiny, laikom: mladým ľuďom a dospelým, ktorí sa s nami stávajú „Samaritánmi“ v tejto chúlostivej dobe pandémie,“ požehnanie.
 
Zdroj: cgfmanet.org