Svätý Dominik prišiel do našej školy

Jedným z mojich najobľúbenejších svätých je Dominik Savio. Preto som sa veľmi potešila, keď som v roku 2009 začala učiť na Cirkevnej základnej škole v Dubnici nad Váhom, ktorej patrónom je práve tento môj sympatický mladý svätec. Na škole som učila len tri roky, ale Dominik si ma tam opäť zavolal, keď som sa do DCA v roku 2018 opäť vrátila.
 
V roku 2021 bude mať naša škola významné jubileum, pripomenieme si 30. výročie jej vzniku. Bude to už teda 30 rokov, čo sv. Dominik  Savio špeciálnym spôsobom ochraňuje všetkých žiakov i učiteľov, ktorí do tejto školy prichádzajú. Preto sme sa v tento jubilejný rok rozhodli „pozvať“ nášho nebeského patróna do našej školy, umožniť mu dať sa nám   učiteľom, žiakom, ale aj rodičom viac spoznať.  A tak v rámci predmetovej komisie katolíckeho náboženstva vznikol  Projekt DOMINIK.  Cez projekt bude Dominik písať žiakom listy, v ktorých sa im postupne predstaví. Bude im rozprávať zaujímavé udalosti  a momenty  zo svojho života. Listy budú obsahovať aj konkrétne inšpirácie do života pre žiakov, ale aj učiteľov a rodičov.
 
Prvý z piatich listov už  dostali žiaci do rúk 23. októbra počas vyučovania a myslím, že ich Dominikov list milo prekvapil a povzbudil. Súčasťou projektu sú aj rôzne bonusové úlohy pre žiakov, napr. výtvarné znázornenie niektorej udalosti z Dominikovho listu. Nečakala som, že táto tvorivá úloha vyvolá v deťoch taký pozitívny ohlas. Začínajú mi prichádzať pekné práce, ktoré použijeme na výzdobu školy, aby tak náš vzácny nebeský pomocník mohol byť tento rok špeciálnym spôsobom medzi nami zviditeľnený a prítomný.
 
Gabriela Bauerová