Generálna predstavená saleziánok oslavovala 12. výročie služby

Rím (Taliansko): 24. októbra 2020 oslavovala 12. výročie zvolenia  za generálnu predstavenú  Inštitútu dcér Márie Pomocnice, sestra Yvonne Reungoat.
 
Pripájame sa k matke Yvonne v prežívaní tohto neobvyklého času, v spoločenstve medzi sebou a so svetom, pripravení s radosťou odpovedať na pozvanie: „Urobte všetko, čo vám povie (Jn 2,5).“ Je to rovnaké pozvanie, aké predniesol hlavný predstavený saleziánov dona Bosca don Ángel Fernández Artime na eucharistickej slávnosti 24. októbra 2014 členkám kapituly, pred voľbami generálnej predstavenej a pripomenul pozvanie od Márie v Káne: „Čokoľvek vám povie, urobte to“ .
 
Matka Yvonne, je volaná aj dnes podniknúť cestu, pozorne načúvať Majstrovi, Ježišovi a jeho Duchu, s otvoreným a poslušným srdcom pokračovať v „plnení týchto nádob vodou“, so znepokojením, s radosťou láskyplnej láskavosti, s utešovaním a súcitom so sestrami, s mladými a so saleziánskou rodinou na svete. S Máriou, vítajúc tento mimoriadny čas prinášajúci ovocie, pokračuje predstavená Yvonne, aby dala impulz a nový život poslaniu, ku ktorému bola povolaná 24. októbra 2014.
 
Vtedy na  otázku o prijatí služby nástupkyne matky Mazzarellovej zosobniť jej materstvo, aby mohla zdieľať nové proroctvo v Inštitúte saleziánok v službách Cirkvi, odpovedala sestra Yvonne: „Prijímam! Ďakujem za dôveru. Podporuje ma biblický výraz: „Keď som slabý, vtedy som silný.“ Celkom sa zverujem Márii a prijímam jej pozvanie: „Urob všetko, čo ti povie.“ Dnes, pri 12. výročí zvolenia, znovu opakuje: „Don Bosco ma ubezpečil, že skutočnou predstavenou inštitútu je Mária Pomocnica. Jej zverím poslanie animovať a riadiť Inštitút FMA. Budem sa snažiť byť ako Matka Mazzarellová jej vikárkou.“
 
Mandát generálnej predstavenej trvá šesť rokov, potom môže byť zvolená na ďalšie šesťročie. Po 12. rokoch by mala v úrade skončiť a generálna kapitula by mala zvoliť novú predstavenú. Z dôvodu pandémie sa plánovaná generálna kapitula tento rok ešte neuskutočnila, preto matka Yvonne Reungoat zostáva naďalej v službe. Všetky saleziánky, mladí na celom svete a celá saleziánska rodina, želá generálnej predstavenej Inštitútu Dcér Márie Pomocnice, matke Yvonne, šťastné výročie!
 
Preložila a upravila Dagmara Čepelová
Zdroj: www.cgfmanet.org