Cesta rozlišovania Božieho hlasu v nás

Tak ako mnohým v týchto časoch, keď sa nedá stretnúť LIVE, pomôžu ONLINE stretnutia, tak aj nám na direktorskom stretnutí. Chrbtica, oči a trochu aj pozornosť utrpia, ale na druhej strane je tu aj pružnejšie využitie času a vôbec možnosť vidieť sa a debatovať, informovať …
 
Na direktorskom stretnutí sme sa takto mohli stretnúť aj s hostkou sr. Agnesou Jenčíkovou, CJ. Vo svojom bloku sa v téme rozlišovania dotkla viacerých oblastí. Hovorila o ignaciánskej ceste rozlišovania Božieho hlasu v nás samých alebo v okolnostiach, keď sme pod tlakom. Slová sr. Agnesy sme ocenili pre ich praktickosť, dobré príklady z praxe predstavených a sprevádzanie modlitbou.
 
Provinciálka Monika Skalová sa vo svojom príhovore okrem iného venovala terajšej pandemickej situácii a našim postojom v nej. Pozvala nás k účasti na dobrovoľníckej výpomoci a ocenila, že komunity v Dolnom Kubíne a Košiciach sú otvorené vyjsť v ústrety miestnym samosprávam v poskytnutí priestorov pre odberné miesta.
 
Členky provinciálnej rady  informovali direktorky o náplni práce a zodpovedností vyplývajúcich z ich poslania. Rovnako  hovorili o oceneniach a výzvach pre jednotlivé provinciálne ambitá, ktoré reflektovali sestry z komunít. Konkrétnejším krokom smerujúcim k posunu kvality vzájomnej interakcie sa budú radkyne venovať aj na ďalších stretnutiach.
 
-MT-