Direktorky saleziánok ukončili prázdniny v Badíne

Stretnutie direktoriek s provinciálnou radou sa začalo večer po večných sľuboch. Pred začiatkom nového školského roka sestrám kňazský seminár v Badíne poskytol strechu, stravu ale najmä srdečné prijatie.
 
Pozvaného hosťa pátra Kodeta si direktorky  počas stretnutia, ktoré trvalo od 29. do 31. augusta, vypočuli zo záznamu. „Jeho slová o poslušnosti a slobode boli silné. Zdôraznil známu vec, že celý náš život je nasledovanie Krista  a že poslušnosti sa učíme utrpením,  ako On, a vtedy umierame svojmu egu. Sloboda je dar Otca a dieťaťom Božím je ten, kto si nechá veci Bohom darovať,“ uviedla Mária, jedna z účastníčok.
 
Provinciálna predstavená saleziánok, Monika Skalová, v svojich príhovoroch charakterizovala úlohu direktorky, ktorá má byť strážkyňou saleziánskej charizmy a hodnôt rehoľného života. Počas stretnutia bol čas na zdieľanie, osobnú modlitbu i spoločnú adoráciu. Sestry dierktorky si pripomenuli si jubileá niektorých z nich a privítali medzi sebou staro-nové direktorky. Záver stretnutia tvoril hutný  info blok.
 
Mária Svoreňová
Foto: Monika Skalová