Tri hôrky boli päť dní vo výcvikovom stredisku NASA

Naša Astronomická Saleziánska Agentúra. Aj takto by sa mohol v skratke nazvať prímestský tábor v Košiciach na Troch hôrkach. Popis jednotlivých dní aj záplavu fotiek nájdete na fb strediska, ale čo tam nenájdete, to chcem napísať tu.

 

Milé malé i veľké Božie zázraky. Asi aj vďaka corone sme mali 100 detí a 15 náhradníkov prihlásených do troch dní od zverejnenia prihlášok. Tému tábora sa dozvedeli účastníci až pri príchode (keďže sa chystal až v júni) a spokojnosť s ním pretrvala až do konca, aj keď prvé tri dni nám počasie neprialo. Hymnu spievali a tancovali skoro všetci už prvý deň, hoci 50% účastníkov tvorili chlapci. Okrem veľkého diskomfortu pre starého psíka pani od vedľa po buchnutí petardy v strede sídliska sme nemali žiadnu sťažnosť od ľudí z okolia.

 

Po náročnom výcviku si kadetov prišli osobne preskúšať generálny riaditeľ a tajomníčka NASA  a keďže všetci boli úspešní, certifikát a vyslanie na vesmírnu misiu (konať dobro vždy a všade) dostal každý absolvent. Na záverečnej vesmírnej párty sme si vyjadrili vďačnosť navzájom i Pánovi, že nám v týchto pokojných pohnutých časoch doprial túto peknú a silnú skúsenosť. Nech je pochválený v živote a misii každého NASA- áka/-áčky.

 

Janka Haluščáková

Foto: 3horky.sk

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk