Saleziánky výnimočne zažili Druhý noviciát na Slovensku

Prvý a druhý rok prípravy sestier saleziánok s dočasnými sľubami na večné sľuby, nazývaný aj Druhý noviciát, prebieha v Taliansku zvyčajne v Castel Gandolfe a v Mornese. Vzhľadom na celkovú situáciu, ktorá ešte stále v Európe pretrváva, pripravili im sestry formátorky náhradný program na Slovensku.
 
Darovali im čas, ako možnosť stretnutia sa samé so sebou a s Bohom. Čas, v ktorom  majú možnosť pýtať sa samej seba, nakoľko vážne chcú žiť to, čo sľubujú Bohu. Som vďačná za čas zastavenia sa pred večnými sľubami. Znova som si tak pri meditáciách nad Božím Slovom ako i pri prednáškach uvedomila, aké je pekné vnímať, že Boh ma sprevádza v mojom živote a že všetko je ozaj darom, aby som rástla v skutočnej láske. Zároveň bolo pre mňa veľmi pekné, že sme spolu s ostatnými sestrami mohli stráviť dlhší spoločný čas,“ zhodnotila prípravu sestra Monika Foltýnová.
 
Trojtýždňová príprava prebehla na chate v Slávnickom Podhorí 10.- 31.júla. Bohatstvo programu ponúkalo sestrám možnosť s odstupom a skúsenosťami prežitých rokov dotknúť sa a nanovo sa ponoriť do tém charizmy, modlitby, sľubov, identity, ideálov a kríz, ženskosti, komunity, pastorácie, reflexie.
 
Sestry sa každý večer zúčastnili aktivity večerného slovka, ako krátkeho príhovoru, na ktorej sa podieľali všetky zložky saleziánskej rodiny. Mali čas aj na osobný oddych, aj pobyt v okolitej prírode či na pútnickom mieste Skalky nad Váhom. Večery boli uvoľňujúce so snahou o budovanie spoločenstva. „Druhý noviciát mi dal krásne spoločenstvo so sestrami, uvedomenie si mojej zodpovednosti nielen za moju osobnú modlitbu, ale aj za spoločnú komunitnú modlitbu a naše spoločné posväcovanie. Znovu ma to naštartovaklo vo veľkej túžbe nechať sa milovať Bohom a milovať ako On. Podnietilo ma to v túžbe po dušiach a po žití tej krásnej saleziánskej jednoduchosti vo všetkých denných veciach, vidiac za tým hĺbku a duchovnosť don Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej,“ vyjadrila svoje zážitky sestra Jana Obalová.
 
Menšími či väčšími službami pri realizácii tohto pobytu prispelo priamo na mieste viacero bratov saleziánov a sestier saleziánok. Mnohí ďalší pomáhali online, tvorbou a vytlačením dokumentov, modlitbami, obetami. Aj vďaka nim bola príprava pekná a pružná.
 
Najbližšie sa sestry stretnú v Banskej Bystrici, kde dve z nich, Monika a Daniela 29. augusta zložia večné sľuby.
 
sestra Edita