Inšpirácia oddychom

Ako mnohí správne tušia, prípadne aj vidia, v každej saleziánskej komunite sa modlíme, naplno pracujeme, ale aj oddychujeme. Mnohé z nás majú v pamäti veľmi dobre zapísané slová dona Bosca, že si oddýchneme až v nebi alebo, oddychovať máme zmenou činnosti. Má to čosi do seba! Samozrejme, odpočinúť si treba, tak aj my oddychujeme individuálne alebo celá komunita spoločne.
 
Za individuálnym odpočinkom treba vidieť činnosť sestry, ktorá ju baví – je to jej koníček. Preto jedna  z našej komunity bicykluje, iná rada korčuľuje, druhá vezme knihu a číta… Veď každá z nás potrebuje načerpať silu. V komunite je zaužívaná aj takzvaná rekreácia. To sa všetky pekne stretneme a trávime spoločné chvíle. Čo to znamená? Buď si pozrieme hodnotný film, prípadne si zahráme spoločenské hry, ale stáva sa, že vymyslíme aj niečo netradičné.
 
Teraz, v období, keď od septembra naša komunita pripravuje „škôlkarskú“ Vianočnú hru (divadlo s 98 deťmi!), prišla sestra Danka s návrhom, aby sme vyrobili papierového anjela. Veru nám to do tohtoročnej témy veľmi pekne zapadlo! Nosnou témou vianočnej hry je rodina, ale na scéne sa predsa objavia aj nebeské postavy – anjeli. Tak sme teda spojili aktívny odpočinok s užitočným. Lebo čo si doma natrénujeme, to v škôlke akoby sme našli. Popri vystrihovaní a lepení sme si vypočuli naše pôvodné skladby, ktoré prvýkrát odznejú na Vianočnej hre 16.decembra v Dome kultúry Lúky. Mali sme radosť, lebo tento rok čaká deti i rodičov prekvapenie v podobe autorských piesní, ktorých je sedem. Krása, že? Biblické číslo plnosti. A tak sme v našej komunite vďačné za nezištnú pomoc všetkým rodičom, ktorí prispeli k tomuto veľkému dielu. Veríme, že si budeme blízki naďalej tak, ako tí anjeli, ktorí nás neustále chránia.
 
„Anjelom príkaz o tebe dal, aby si po páde vždy vstal,“ pospevovali sme si spoločne počas tvorivej práce. A anjeli? Už sú pripravení. Srdečne vás pozdravuje škôlkarská komunita z Bratislavy a želá vám láskou prežiarený požehnaný advent. Máme však aj jednu prosbu: Modlite sa za našu Vianočnú hru, ktorá tento rok nesie názov známej Rúfusovej básne: „Aby deti otcov i mamy mali.“
 
Sr. Martina Škvareninová, FMA