Výzva k spolupráci v príprave na 24. generálnu kapitulu

S blížiacou sa 24. generálnou kapitulou Inštitútu FMA (saleziánok) generálna predstavená a jej rada by radi oslovili mladých a laikov, ktorí navštevujú komunity/ diela FMA alebo s nimi spolupracujú, aby si vypočuli ich názory na komunity FMA. Zapojením sa do online dotazníka môžu poskytnúť hodnotný príspevok, ktorý by mohol napomôcť reflexii o schopnosti komunít FMA byť  životodarnými, podľa perspektívy témy kapituly, ktorej názov je: „Životodarné komunity v srdci súčasnosti.“
 
Výsledky dotazníka budú použité pri príprave Pracovného dokumentu na generálnu kapitulu. Stačí kliknúť na stránku https://it.surveymonkey.com/r/FMA-CGXXIV, kde je možné vybrať si niektorý z jazykov. Rovnako je možný prístup cez QR kód:

Ďakujeme, že svoje názory vyjadríte v online dotazníku do 20. decembra 2019.
 
Monika Golianová
Foto: pixabay.com