Výzva k spolupráci v príprave na 24. generálnu kapitulu

S blížiacou sa 24. generálnou kapitulou Inštitútu FMA (saleziánok) generálna predstavená a jej rada by radi oslovili mladých a laikov, ktorí navštevujú komunity/ diela FMA alebo s nimi spolupracujú, aby si vypočuli ich názory na komunity FMA. Zapojením sa do online dotazníka môžu poskytnúť hodnotný príspevok, ktorý by mohol napomôcť reflexii o schopnosti komunít FMA byť  životodarnými, podľa perspektívy témy kapituly, ktorej názov je: „Životodarné komunity v srdci súčasnosti.”

 

Výsledky dotazníka budú použité pri príprave Pracovného dokumentu na generálnu kapitulu. Stačí kliknúť na stránku https://it.surveymonkey.com/r/FMA-CGXXIV, kde je možné vybrať si niektorý z jazykov. Rovnako je možný prístup cez QR kód:

Ďakujeme, že svoje názory vyjadríte v online dotazníku do 20. decembra 2019.

 

Monika Golianová

Foto: pixabay.com

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk