Prakticky žitá viera vo vzťahoch

Saleziánky s dočasnými sľubmi sa stretli na svojom juniorskom stretnutí v kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Pokračovali v téme o modlitbe a v prednáškach zaujímavých hostí v počas sobotňajšieho dňa.

 

Medzi prvými hosťami bol benediktín z kláštora na Sampore Ján Dolný, východniar, ktorý študoval v Amerike doktorát z mariológie u kardinála Johna Henryho Newmena. Sestry povzbudil jeho život a svedectvo sprevádzania. „Zo všetkých myšlienok, ktoré tam zazneli, ma najviac prekvapila aktuálnosť myšlienok kardinála Johna Henryho Newmana, že hoci žil v čase Don Bosca, v 19. Storočí, spôsob i obsah jeho učenia je veľmi aktuálny a oslovujúci pre našu dnešnú dobu. Vnímať človeka ako jednotlivca, osobnú lásku Boha k človeku a praktickú aplikáciu “duchovnej teórie” do života. Prakticky žitá viera vo vzťahoch,“ zhodnotila sestra Elena Holá.

 

Účastníčky sa vzájomne povzbudili cez mnoho rozhovorov, zdieľaní, príhovory provinciálky Moniky Skalovej, priestor na ticho a zamyslenie, ale i cez hry, šport, prechádzku s modlitbou ružencom. Zaujala ich aj prednáška sestry Gabiky Baňasovej o Márií Mazzarellovej, jej prežívaní duchovného života.

 

Juniorského stretnutia, ktoré bolo 15.-17.novembra sa zúčastnilo desať sestier s dočasnými sľubmi spolu s ich formátorkami provinciálkou a sestrou Janou Kurkinovou. Najbližšie sa uskutoční  až v novom roku v Prahe.

 

Dagmara Čepelová

Foto: Lamiya Jalilova

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk