Prakticky žitá viera vo vzťahoch

Saleziánky s dočasnými sľubmi sa stretli na svojom juniorskom stretnutí v kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Pokračovali v téme o modlitbe a v prednáškach zaujímavých hostí v počas sobotňajšieho dňa.
 
Medzi prvými hosťami bol benediktín z kláštora na Sampore Ján Dolný, východniar, ktorý študoval v Amerike doktorát z mariológie u kardinála Johna Henryho Newmena. Sestry povzbudil jeho život a svedectvo sprevádzania. „Zo všetkých myšlienok, ktoré tam zazneli, ma najviac prekvapila aktuálnosť myšlienok kardinála Johna Henryho Newmana, že hoci žil v čase Don Bosca, v 19. Storočí, spôsob i obsah jeho učenia je veľmi aktuálny a oslovujúci pre našu dnešnú dobu. Vnímať človeka ako jednotlivca, osobnú lásku Boha k človeku a praktickú aplikáciu „duchovnej teórie“ do života. Prakticky žitá viera vo vzťahoch,“ zhodnotila sestra Elena Holá.
 
Účastníčky sa vzájomne povzbudili cez mnoho rozhovorov, zdieľaní, príhovory provinciálky Moniky Skalovej, priestor na ticho a zamyslenie, ale i cez hry, šport, prechádzku s modlitbou ružencom. Zaujala ich aj prednáška sestry Gabiky Baňasovej o Márií Mazzarellovej, jej prežívaní duchovného života.
 
Juniorského stretnutia, ktoré bolo 15.-17.novembra sa zúčastnilo desať sestier s dočasnými sľubmi spolu s ich formátorkami provinciálkou a sestrou Janou Kurkinovou. Najbližšie sa uskutoční  až v novom roku v Prahe.
 
Dagmara Čepelová
Foto: Lamiya Jalilova