Naša misia: Byť s mladými na VHT

VHT 2019 alebo Veľký hokejbalový turnaj v našom bratsko- sesterskom stredisku sa nezadržateľne blížil. Prípravy začali v časovom predstihu s hlavnými organizátormi a my sestry sme očakávali, čo nového to prinesie a ako si služby navzájom podelíme.
 
Ešte v mimoriadnom misijnom mesiaci, ktorý sa niesol  v myšlienke Pokrstení a poslaní s podtextom Aká je moja misia, vznikol názov VHT „Naša misia: hráme férovo.“  A bolo to tu. Dva týždne pred „vehatečkom“na komunitnom stretnutí sme si prešli všetky organizačné záležitosti a každý brat, či sestra vedel, že aj keď sme tam ako rodina spolu, predsa osobitne máme nejakú menšiu, či väčšiu zodpovednosť. Štrnásť dní, dosť dlhý čas na prípravu a organizáciu konkrétnych vecí pre dobré fungovanie celoslovenského turnaja, nemyslíte?
 
Víkend „V“ prišiel  a naša misia sestier v Košiciach bola byť s mladými na VHT, tam, kde môže žena prispieť svojou službou pri prezenčkách, stolovaní, spríjemňovaní turnaja svojou prítomnosťou, pripravovaním cien a úžasnou obsluhou chlapcov dievčatami pri slávnostnej večeri. Všetko sme robili spolu s dievčatami, aby aj ony s nami vnímali vklad ženskosti, komunikácie,  kultúru stolovania a v neposlednom rade atmosféru víťazstiev, ocenení, otvorenosti a rodinnosti.
 
Dagmara Čepelová
Foto: saleziáni Košice 3H