Posledné dni provinciálnej kapituly

Posledné dni provinciálnej kapituly sa saleziánky zaoberali vnútornými smernicami, voľbou delegátky a schvaľovaním uznesení, ktoré počas kapituly vznikli.
 
V piatok si urobili púť na Levočskú horu k Panne Márií, kde mali čas na ticho a modlitbu. Don Peter Timko sestry na kázni povzbudil: „Oheň Božieho Ducha neničí, ale ten od zlého pôsobí ničivo. Máme si odpovedať, aký je to ten obeň, ktorý mám v sebe. Je to očistný, životodarný oheň?“ Po návrate pokračovali v skupinách diskusiou o vnútorných smerniciach. Večer prišli prví hostia, saleziánky spolupracovníčky Barbora Okruhľanská a Marka Falisová. Barbora rozprávala o šiestich nádobách, ktoré jej saleziánky naplnili v podobe priateľstva, odvahy, prijatia, viery, služby a povolania.
 
Saleziánky sa zaoberali aj oblasťou rómskej pastorácie, prítomnosti sestier v Trnave a situáciou dôchodkového veku sestier. Počas kapituly sa stihli zúčastniť aj osláv 70. rokov života pani Bartošovej, mamy jednej zo saleziánok. V nedeľu prijali hostí, členov saleziánskej rodiny. Prihovoril sa im provinciál saleziánov Jozef Ižold prostredníctvom listu, ktorý prečítal don Timko, Peter Kvas, koordinátor saleziánov spolupracovníkov, zástupkyne VDB, Zuzana Čepelová ako členka ADMY, Jana Tutková a Viki Raganová, ktoré nechali zaznieť hlas mladých. Prítomná bola aj exallieva Eva Bakytová.
 
„Naša provinciálna kapitula bola naša, rodinná. Kde sa tieto bohatstvá prejavili, aj cez otvorené dialógy a husté diskusie. Lebo bol na to priestor.  Kde sme prevetrali veci a „prebrali tovar“ na ďalšie šesťročie. Naostatok, veď je preventívne vedieť s čím sa dá rátať a čo treba „dokúpiť“. To všetko v obale modlitieb mnohých ľudí a viacerých spoločenstiev. Bolo to cítiť. Záverečná emócia? Vďačnosť a nádej,“  vyjadrila svoje dojmy sestra Eva Rušinová.
 
„Odchádzam z PK spokojná. Nemyslím tu len na tie praktické závery kapituly. Vnímala som, že provincia sa posúva, že osoby rastú, mení sa „zaužívaná mentalita“ vo vnímaní či hodnotení veci. Je snaha o pozitívny pohľad vychádzajúci z viery, ale aj reálne a otvorené pomenovanie problémov, snaha o konštruktívny dialóg a priamu konfrontáciu s úctou a pozornosťou na osobu ako takú. To je posun a základ pre napredovanie v budovaní sesterského spoločenstva, toho zdravého jadra, z ktorého sa dá potom vychádzať smerom k iným a byť s radosťou v službe tým, ku ktorým sme poslané,“ zhodnotila kapitulu regulátorka Jana Kurkinová, ktorá bola zároveň zvolená ako náhradníčka na generálnu kapitulu.
 
Závery z provinciálnej kapituly budú podkladom pre generálnu kapitulu, ktorá sa uskutoční v roku 2020 v Ríme a zúčastnia sa jej zo Slovenska provinciálka Monika Skalová a zvolená delegátka Marta Baňasová.
 
Dagmara Čepelová