Saleziánky na kapitule schvaľovali dokumenty

Provinciálna kapitula saleziánok je už za polovicou, v ktorej sa schvaľovali niektoré potrebné dokumenty. Členky kapituly pozdravila aj Generálnej predstavená.
 
„Veľmi dôležitá je konfrontácia s Božím slovom, z ktorého môžete načierať, aby ste mali svetlo na realizáciu potrebných rozhodnutí,“ povzbudila sestry generálna predstavená, matka Yvonne. Ďalej povedala: „Aby ste sa stali domom misionárskeho ohlasovania, ktoré zapája mladých ako aktívnych a zodpovedných protagonistov prítomnosti a budúcnosti.“  Pozdravy pre sestry prišli aj zo strany saleziánov, vizitatórky Márie Assunty a členov zložiek saleziánskej rodiny.
 
Provinciálna predstavená saleziánok Monika Skalová otvorila kapitulu príhovorom, v ktorom vyjadrila: „Otvárame dvere pre niečo nové a nevieme, čo nás v tomto novom priestore čaká. Dôležité je slovo otvárame, otvárame sa Duchu Svätému, dávame mu priestor, aby v nás pôsobil, dávame sa mu, aby si nás použil. Každá je tu dôležitá. Otvárame sa pre nové možnosti, vízie, pre to spoločné My. Aj táto kapitula nech je zážitkom vzťahu.“ Monika spolu s členkami rady predniesla aj faktografickú správu provincie. Obsahovala oblasti ako provinciálny projekt 2015-2021, aktuálne informačné údaje a prehľad významných udalostí v provincií, organizácia provincie, animácia provincie a formácia, oblasť pastorácie, sekretariátu, saleziánskej rodiny, misií a ekonomiky.
 
Štúdium podkladov a práca v skupinách tvorili obsah prvých štyroch dní kapituly. Počas celého procesu diskusie a spolu tvorenia sprevádzali  všetky sestry regulátorka kapituly Jana Kurkinová a externý facilitátor Ján Mihálik. Dôležité bolo schvaľovanie kapitulného dokumentu, ktorí po predložení návrhov upravila pracovná skupina na to určená a zvolená členkami kapituly. „Vnímam, že je tu pracovná, modlitbová ale i rodinná atmosféra. Pracujeme v rôznych pracovných aj zdieľajúcich sa skupinách. Pre mňa osobne bolo oslovujúce štvrtkové dopoludnie, kedy sme sa pozreli na fungovanie našich komunít z hľadiska toho, čo sa nám darí, čo oceňujeme a za čo sme vďačné. Celé sa to dialo v  malých skupinkách pri okrúhlych stolíkoch,“ povedala o svojich dojmoch jedna z účastníčok Marta Peťková.
 
Provinciálna kapitula saleziánok bude trvať do nedele 27.októbra. Naplánované sú ešte púť na Levočskú horu, schvaľovanie vnútorných smerníc provincie a tri oblasti v provincií, ktoré treba skonzultovať.
 
Dagmara Čepelová
Foto: archív FMA