Saleziánky začali 4. provinciálnu kapitulu vzývaním Ducha Svätého

Smižany, 22.októbra 2019- Provinciálna kapitula saleziánok s témou “Životodárne komunity v srdci súčasnosti,” je v poradí 4. stretnutím všetkých právoplatných členiek a zvolených delegátok Slovenskej provincie svätého Jána Bosca. Kapitulné obdobie začali slávnostnou svätou omšou vzývaním Ducha Svätého, ktorý sám všetko oživuje a tvorí nové.
 
Téma kapituly má evanjeliový podtext “Urobte všetko, čo vám povie” (Jn 2, 5), z ktorého vychádza aj kapitulný dokument, obsahujúci tri podnetné otázky, týkajúce sa „najurgentnejších výziev komunít sestier, sprevádzania mladých a synodálneho štýlu vedenia v  komunitách.“ Príprava na kapitulu začala stretnutím štvorčlenného tímu už od februára, zbieraním materiálov, ako odpovedí na tieto otázky od všetkých sestier, zvlášť podnetov z komunitných uvažovaní.
 
Účastníčkami kapituly sú celá provinciálna rada, regulátorka kapituly, sestra Jana Kurkinová a ďalej predstavené a delegátky komunít a sestry zvolené za provinciu. V počte spolu 35. sestier a štyria hostia, medzi nimi aj externý facilitátor Ján Mihálik, zástupkyňa sestier s dočasnými sľubmi a tiež slovenská misionárka, saleziánka Anna Mališová pôsobiaca v Kamerune.
 
Počas týždňového zhromaždenia sa budú sestry zaoberať schvaľovaním kapitulného dokumentu a vnútorných smerníc provincie. Otvoria sa tri oblasti v provincii, ktoré je potrebné skonzultovať. V nedeľu 27. októbra vyvrcholí kapitulné zhromaždenie príchodom pozvaných hostí, členov zložiek saleziánskej rodiny.
 
Provinciálna kapitula, je zároveň aj prípravou na 24. Generálnu  kapitulu, ktorá bude v roku 2020 v Taliansku v Ríme a zúčastnia sa jej delegátky z celého sveta, medzi nimi aj slovenská provinciálka saleziánok, Monika Skalová a jedna zvolená delegátka spomedzi kapitulných sestier slovenskej provincie.
 
sr. Dagmara Čepelová, FMA
Foto: sr. Katarína Berešová, FMA