Otvorenosť pre prijatie daru

Po minulom roku v rámci rozlišovania sa v Dubnici nad Váhom rozhodli usporiadať 2. ročník duchovných cvičení pre ženy z miestnej farnosti. Zhodli sa na téme „Ženy vo Svätom Písme.“
 
Duchovné cvičenia sa uskutočnili v Slávnickom Podhorí v čase 12.-15. september 2019. Lemované boli mariánskymi sviatkami. Panna Mária ich skutočne sprevádzala celý čas. Spolu bolo 15. žien, ktoré  počas prednášok mali možnosť vnímať veľkosť a poslanie ženy, spolužitie a rozdiely fungovania muža a ženy, Ježišov pohľad na ženu, význam meditácie, zdieľanie sa v spoločenstve, blízkosť eucharistie. Don Anton Červeň, SDB a sestra Edita Štefkovičová, FMA ako  organizátori, zasievali Slovo a Duch Svätý mu dával vzrast v ženách, ktoré prijímali.
 

K zážitkom z duchovných cvičení sa vyjadrili jednotlivé účastníčky, čo im to dalo a čo si odnášajú

OK: „Som odpočinutá, naplnená duchovným slovom. Už som rozprávala o ňom aj dcéram.“
GM: „Veľa to pre mňa znamenalo. Myslím, že ešte dlho budem z týchto duchovných cvičení čerpať. Všetky ženy, o ktorých ste hovorili, boli úžasné. Našla som presne to,  čo som potrebovala.“
AG: „Z DC si odnášam povzbudenie a nádej, že Boh je s nami. Nebo je skutočnejšie ako naša realita a tak nepredstaviteľne nádherné, že sa oplatí vydržať dočasnú ťažkú a nepríjemnú chvíľu časného života   pre neopísateľne krásnu chvíľu, ktorá sa zastaví a bude trvať večne. Žena by mala byť apoštolkou a odvážne ohlasovať Evanjelium ako Mária Magdaléna, ktorá bola spoluapoštolkou – apoštolkou apoštolom, keď im zvestovala zmŕtvychvstanie Krista, lebo žena vie byť verná Ježišovi až pod kríž. Pán Ježiš nepotrebuje našu službu, ale keď nás pozve k službe je to pre nás milosťou a požehnaním. Mali by sme sa rady s dôverou a vierou namáhať a trpieť pre Pána podľa príkladu Noemi a Rút.“
HR: „Myšlienok ktoré mi budú denne pomáhať a sprevádzať ma, je viac: často sa počas dňa stretať s Ježišom, stále byť v jeho blízkosti, byť hlásateľkou Evanjelia, Ježiš ma volá po mene, Boh posiela ženu, aby pomohla mužovi veriť.“
MŠ: „Vďaka za tie krásne chvíle, čo som mohla prežiť vo vašom spoločenstve. Odnášam si úžas, že aj keď padnem, nebeský Otec ma má stále rád. Odnášam si úžas, že dal žene veľké možnosti a dary. Aspoň trochu som pochopila svojho muža, vďaka prednáškam ,ktoré sme mali. Dúfam, že mi to zostane čo   najdlhšie.“
 
Spoločným načúvaním Bohu, prijímaním a uskutočňovaním sa dejú zázraky, ktoré snáď budú zažívať účastníčky až do ďalších duchovných cvičení o rok.
 
Sr.Edita