Saleziánky zakončili sériu duchovných cvičení

Duchovné cvičenia, ktorými saleziánky zakončili sériu týchto spirituálnych stretnutí v školskom roku 2018/2019 boli v rovnakom čase na dvoch miestach. Prvá skupina sestier s dočasnými sľubmi ich absolvovala v Bacúrove a druhá skupina sestier s večnými sľubmi v Badíne, obe v dňoch od 4. do 11. augusta.
 
Juniorky sa zamýšľali nad témou „Hľadám svojich bratov“ od Rupníka, ktorou ich sprevádzal salezián Karol Maník. “ Oslovilo ma, že každý človek, ktorý má skrze Ducha podiel na Otcovskej láske, je povolaný nechať sa touto láskou preniknúť a slobodne prežívať rôzne vzťahy, prejsť od synovského vzťahu k Bohu k bratskému alebo sesterskému vzťahu s inými,“ vyjadrila jedna z účastníčok Monika Foltýnová. V Badíne sestrám prednášal salezián Stano Seman, ktorý podčiarkol niektoré myšlienky a rozličné témy zo Svätého písma.
 
Počas týchto dní nastal moment stretnutia oboch skupín. 10. augusta prišli juniorky do Badína, aby opäť zložili svoje sľuby, 5 sestier na jeden rok a 3 sestry na dva roky. Táto významná a slávnostná udalosť bola jemným a radostným spestrením ticha a zároveň oživením sesterského spoločenstva. Druhou dôležitou udalosťou bolo obnovenie sľubov všetkých zúčastnených 22 sestier s večnými sľubmi a hlavne spoločné prežívanie jubilea 25 rokov sľubov sestry Ivety Sojkovej. Iveta ďakovala chválospevom po obrade prijímania v svätej omši a provinciálna predstavená Monika Skalová, ktorá bola počas duchovných cvičení prítomná, aby zdieľala so sestrami krásy života, jej blahoželala  a povzbudzovala ju do ďalších rokov.
 
Duchovné cvičenia boli pre sestry dňami, v ktorých mali príležitosť znovu osviežiť svoj vzťah s Bohom a načerpať silu do dní venovaných svojmu poslaniu v nasledujúcom školskom roku.
 
Dagmara Čepelová, fma