Heslo „Dobrí kresťania a čestní občania“ pozýva čeliť výzvam

(Rím, 26. júla 2019) – Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime na záver letného zasadania hlavnej rady saleziánov zverejnil tému Hesla pre saleziánsku rodinu na rok 2020. Heslo, ktoré reflektuje súčasné dejinné okolnosti, je aktuálnym a pastoračne vhodným posolstvom desiateho nástupcu dona Bosca: „Buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6,10). „DOBRÍ KRESŤANIA A ČESTNÍ OBČANIA“.
 
O motiváciách pre toto Heslo sám hlavný predstavený hovorí: „Po vypočutí si Konzulty saleziánskej rodiny v máji, som vybral túto tému, aj s ohľadom na to, že sme sprevádzali kroky Cirkvi s rodinami počas dvoch Synod, videli sme realitu mladých na Synode a otvorili sme sa pre pekné výzvy, ktoré sú pred nami ako saleziánskou rodinou: byť naďalej skutočnými evanjelizátormi-vychovávateľmi mladých k viere.“
 
Don Artime tiež podčiarkuje v Hesle na rok 2020, že „ako saleziánska rodina musíme byť pozorní voči veľkým ľudským výzvam v našom svete. Sú nimi čestnosť osôb, prežívanie aktívneho občianstva, ktoré hľadá dobro, uplatňovanie sociálnej náuky Cirkvi v každodennom živote, uprednostnenie najviac znevýhodnených, prispievanie k tomu, aby kresťania a naši mladí boli v službe druhým cez službu politiky, ďalej osobitná pozornosť na encykliku Laudato Si´, pozornosť voči klimatickým zmenám a starosť o stvorenstvo, a – prirodzene – pevná obhajoba, ktorú musí saleziánska rodina prejavovať voči ľudským právam, osobitne právam mladistvých, lebo sú najkrehkejší. S týmito prístupmi chceme ponúknuť dva veľké piliere výchovy dona Bosca a uskutočňovať ich.“
 
Heslo 2020 ponúka príležitosť znovu oživiť, čo don Bosco myslel a aký bol jeho spôsobom konania medzi mladými.
 
Zdroj: saleziani.sk