S Máriou k 150. výročiu inštitútu

  • Pridané v: Svet
  • 6. augusta 2019
  • FMA

(Mornese-Taliansko, 5. augusta 2019)- V izbe  svätej Márie Dominiky Mazzarellovej v Mornese, generálna predstavená saleziánok,  matka Yvonne Reungoat oficiálne otvorila trojročné obdobie prípravy na 150. výročie založenie inštitútu FMA (1872-2022).

 

Deň spomienky a budúcnosti, vďačnosti a vernosti, ktorý plánuje inštitút FMA vykročiac v nádeji, 5. august je príležitosťou vrátiť sa k evanjeliovým a charizmatickým zdrojom, k motiváciám, ktoré dávajú zmysel saleziánskemu životu a poslaniu. Je to udalosť milosti, ktorá nás vtiahne hlboko do koreňov saleziánskeho povolania.

 

“„Mária sa prechádza v tomto dome“  (porov. Cronistoria V, 51 – 52), sú slová, ktoré don Bosco adresoval Dcériám Márie Pomocne kresťanov na svojom poslednom stretnutí v Nizza Monferrato v roku 1885. V súlade s témou nasledujúcej 24. generálnej kapituly, „domov“ je svet, v ktorom sa koná poslanie zverené celému inštitútu FMA. Mária je všade prítomná ako sprievodkyňa a inšpirátorka, ktorá nám pomáha žiť plodnú silu charizmy v súčasnom svete. „Mária kráča s nami,“ je realitou, ktorá evokuje „víziu“, istotu zakorenenú vo viere a v saleziánskej charizme, živú skúsenosť.” 

Matka Yvonne ďalej vyjadruje, že “oslava 5. augusta je príležitosťou na „obnovenie istoty, že Mária s nami kráča,“ „podporuje a sprevádza, chráni a prijíma“ (Christus vivit, č. 45). Obnovenie „Áno“ každej FMA, ktoré sa koná vždy a na každom mieste, je udalosťou spoločenstva.  Žiada si to žiť prípravu na 150. výročie založenia inštitútu, a tiež 24. generálnu kapitulu „s vďačnosťou a zázrakom v kontemplovaní bohatstva svätosti, výchovného nadšenia, misijnej tvorivosti, ktorá v inštitúte prekvitá“.”

 

“S mladými zostávame zjednotení v modlitbe a v radosti patriacej Pánovi a saleziánskej rodine, ktorá je celá Máriina,” uviedla v závere generálna predstavená Yvonne.

 

upravila a preložila Dagmara Čepelová

Zdroj: www.cgfmanet.org

Foto: www.cgfmanet.org

 

 

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk