Prvé sľuby Veroniky Beránkovej

Prvé rehoľné sľuby v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice v Hradci Králové zložila Veronika Beránková, narodená v Brně Komíně. Slávnosti zloženie prvých sľubov 4. augusta 2019 sa zúčastnili aj slovenské saleziánky spolu s mladými.
 
Veronika prešla dvojročnou rehoľnou formáciou najskôr v Prahe- Karlíně, potom bola na trojročnej formácií (postulát, noviciát) u sestier na Slovensku. „Nie vy ste si vyvolila mňa, ale ja som si vyvolil vás (Jn 15, 16),“ je mottom, ktorým Verča odpovedá Pánovi na jeho volanie a ktoré si vybrala pre svoju rehoľnú cestu.
 
Teraz bude Veronika v komunite FMA v Prahe- Karlíně, kde bude pracovať v domove mládeže a v materskej škole. Sprevádzajme ju svojou modlitbou.
 
FOTO ZO SLÁVNOSTI
Zdroj: fma.cz