Prvé sľuby Veroniky Beránkovej

Prvé rehoľné sľuby v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice v Hradci Králové zložila Veronika Beránková, narodená v Brně Komíně. Slávnosti zloženie prvých sľubov 4. augusta 2019 sa zúčastnili aj slovenské saleziánky spolu s mladými.

 

Veronika prešla dvojročnou rehoľnou formáciou najskôr v Prahe- Karlíně, potom bola na trojročnej formácií (postulát, noviciát) u sestier na Slovensku. “Nie vy ste si vyvolila mňa, ale ja som si vyvolil vás (Jn 15, 16),” je mottom, ktorým Verča odpovedá Pánovi na jeho volanie a ktoré si vybrala pre svoju rehoľnú cestu.

 

Teraz bude Veronika v komunite FMA v Prahe- Karlíně, kde bude pracovať v domove mládeže a v materskej škole. Sprevádzajme ju svojou modlitbou.

 

FOTO ZO SLÁVNOSTI

Zdroj: fma.cz

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk