Zo Slovenského noviciátu rovno do Čiech

Novicka z Česko- Litovskej provincie, ktorá žila na Slovensku, skoro o mesiac zloží svoje prvé rehoľné sľuby.  Veronika Beránková sa stane slovenskou novickou, ktorej miesto pôsobiska bude v Čechách.

 

Slávnostná svätá omša skladania rehoľných sľubov sa uskutoční v Hradci Králové 4. augusta 2019 o 14.30 hodine v kostole svätej Anny. “S vďačnosťou túžim odpovedať na Jeho lásku zložením prvých sľubov v Inštitúte Dcér Panny Márie Pomocnice,” uviedla novicka Veronika v pozvánke.

 

Na svoju prvú profesiu saleziánky sa  Veronika pripravovala na Slovensku tri roky. Najskôr  absolvovala rok vo formačnej komunite v Trnave a potom ďalšie dva v komunite noviciátu v Šamoríne. Ako sprievodný evanjeliový text si vybrala známu stať: “Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás” (porov. Jn 15,16).  Pamätajme na ňu a na jej prvé “Áno,” odpoveď na Božie povolanie.

 

Dagmara Čepelová, fma

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk