Štafeta nielen v behu

Nadväzovať jeden na druhého je prejav spolupatričnosti. A je to možné aj v modlitbe. V našej kaplnke sme sa spolu s veriacimi zapojili do celoslovenskej Štafetovej adorácie rodín za rodiny. V spolupráci s farnosťami, rehoľnými komunitami a kresťanskými organizáciami na Slovensku ju zorganizovalo Familiae Locum – Rodinkovo n.o.
 
Od 8.00 do 20.00 sme sa striedali v poklone a prosbe za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou. Veľmi výdatne sa zapojili členovia ADMY – Združenia Márie Pomocnice, ktorí takto prispeli svojím originálnym prínosom modlitby a úcty k Eucharistii a Márii Pomocnici. ADMA tento rok slávi 150 rokov svojej existencie vôbec a 15 rokov pôsobenia na Slovensku, ktoré sa začalo práve v Michalovciach. Do adorácie sa zapojili aj mladé rodiny, sr. Hela priviedla žiakov zo školy. Posledná hodina bola animovaná mládežnícka so spevmi a podnetnými textami.  Zavŕšili sme tak nielen túto celodennú poklonu, ale aj sériu mládežníckych adorácií, na ktorých sme sa spolu s mladými každý mesiac „nabíjali Božou láskou“. V prípravách na ne sme spolupracovali s miestnymi saleziánmi spolupracovníkmi. Vyprosujeme Božiu lásku rodinám aj saleziánskej rodine v našom meste.
 
Kristína Némethová