Dobrovoľníci z Videsu poznajú svoju misiu

"Naplnení nádejou, že všetko, čo sme sa počas formačných stretnutí naučili, sa nám počas našej letnej misie podarí aj využiť"