DON BOSCO GREEN SLOVENSKO

Saleziánska rodina chce žiť viac ekologicky a starať sa o svet novým projektom

Urobím. Neurobím. Urobím. Neurobím. Urobím. Neurobím. Urobím!

"Aj touto cestou ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali a vedeli pochopiť moje "študentské stavy"

Láska chce komunikovať, viesť dialóg

V komentári na šiestu veľkonočnú nedeľu: "Čerpajme zo svetla Božieho slova, ktoré živí našu lásku"

Komunita volaná ku konverzii

Zážitok spoločných duchovných cvičení bratov a sestier očami jednej z účastníčok

Keď neprší, aspoň kvapká

Čo sa deje v šamorínskom saleziánskom stredisku a v dome sestier?

Čo objavuje spirituálna teológia na svätej Márii Mazzarellovej?

Štúdijný seminár v Ríme prináša zaujímavosti nielen o jej ženskom spôsobe prežívania saleziánskej výchovnej charizmy v rehoľnom živote.

Festival Lumen bude pre všetkých Follow

O dva týždne nás v Trnave privíta najväčší festival pre mladých opäť s XL ponukou

S mamkami čerpali vodu z prameňa

Saleziánky pracujúce v materskej škole si spoločný čas s mamkami naplno vychutnávali

Nová láska

Komentár k nedeľnému Božiemu slovu- "Veď milovať je ľahšie ako nenávidieť"

Mária Dominika Mazzarellová vo veršoch

V komunite sestier na Olympijskej ulici v Trnave oslavovali jej sviatok aj poeticky