Mária Dominika Mazzarellová vo veršoch

Rôznym spôsobom sa v našich komunitách konali oslavy sv. Márie Dominiky Mazzarellovej, spoluzakladateľky sestier saleziánok. V Trnave na Kopánke okrem slávnostnej svätej omše, ktorú doprevádzali krásne spevy mladých, a po ktorej na záver bolo sladké pohostenie, sa zrodila na jej počesť aj táto báseň.
  
Mária Dominika Mazzarellová
Matka, silná žena,
kto ju môže nájsť?
My, jej dcéry sme ju našli,
jej život chce v nás rásť…
 
Ona bola povolaná
dobroty Otca znamením byť,
darovala šťastie všetkým,
volá nás tiež tak žiť.
 
Uprednostnila dobro druhých
pred vlastným dobrom,
vyberala si cestu
s namáhavejším podielom.
 
Vedela sa tešiť z toho,
čo Boh v druhých konal,
z toho, čo vo svojej prozreteľnosti,
deň čo deň posielal.
 
Nestrácala radosť
ani v čase skúšky, chudoby,
čerpala ju z Ježiša
a On ju stvárňoval do svojej podoby.
 
Žena bázne pred Pánom,
pod jeho pohľadom pracovala
a z prostredia, v ktorom žila,
dom božej lásky vytvárala.
 
Zverovala kľúče domu i srdca
Márii, ktorú nežne milovala,
jej radostný Magnificat
neustále životom spievala
 
Sr. Iveta Sojková