Tehlička 2019: Vráťme, čo voda vzala

(Bratislava, 18. marca 2019) – Občianske združenie SAVIO spúšťa 14. ročník pôstnej verejnej zbierky Tehlička. Jej cieľom je v indickom štáte Kérala opraviť povodňou zasiahnuté domy či nanovo postaviť tie úplne zničené a zároveň zabezpečiť spôsob živobytia pre najviac zasiahnuté chudobné rodiny.
Projekt uprednostní rodiny, ktoré sú z ekonomicky slabších oblastí a žijú pod hranicou chudoby. Občianske združenie SAVIO spolupracuje s miestnymi Saleziánmi don Bosca, ktorí v Kérale pôsobia od začiatku 20. storočia. Zbierka potrvá počas celého pôstu od Popolcovej stredy 6. marca 2019 a vyvrcholí na Veľkonočnú nedeľu 21. apríla 2019.
 
Kvôli klimatickým zmenám v auguste 2018 zasiahli oblasť Kérala v Indii najväčšie ničivé povodne za posledných 100 rokov. Pripravili tisíce ľudí o strechu nad hlavou. Povodne si vyžiadali takmer 500 obetí na životoch a mnohých nezvestných. V humanitárnych táboroch je stále 24 000 ľudí. Voda zničila 20 000 domov. V dôsledku neustálych vodných prívalov došlo k 35 zosuvom pôdy. Mnohé polia a veľké poľnohospodárske plochy v rozlohe 57 000 ha zostali úplne zdevastované. Zahynulo 8 000 kusov dobytka. Po dvoch týždňoch začal dážď slabnúť a voda klesať. Bolo nevyhnutné opäť uviesť do chodu mnohé štátne inštitúcie ako školy, administratívne a správne budovy. Do obnovy sa zapojili aj miestni saleziánski študenti. Okrem čistenia budov pomáhali s opätovnou elektrifikáciou vyše stovkám rodín a zbierkou školských pomôcok pre svojich spolužiakov. Zároveň sa začalo s okamžitou opravou poškodených domov či výstavbou tých zrútených. Táto časť obnovy trvá prakticky až doteraz. Pridajte sa ja vy.
 
Sinil má 18 rokov a býva vo Wayanade spolu s rodičmi a sestrou. Záplavy zničili ich dom do takej miery, že sa museli presunúť do bezpečia blízkeho humanitárneho tábora. Podarilo sa im zachrániť aspoň najdôležitejšie dokumenty. Po záplavách, keď sa vrátili, bolo veľmi ťažké dom upratať tak, aby sa v ňom vôbec dalo žiť. Stratili všetok majetok v domácnosti s výnimkou toho, čo si so sebou vzali do tábora. Sinila najviac mrzelo, že prišiel o všetky svoje trofeje, ktoré vyhral vo futbale. Po dňoch snahy a námahy vyčistili dom, no problém, ktorý stále pretrvával, bol elektrina, keďže všetko vedenie bolo úplne zničené. Najťažšie sa to ukázalo byť pre Sinila a jeho sestru, ktorí bez svetla a vôbec elektriny nemohli študovať a normálne fungovať. Študenti učňovky Don Bosco a vysokej školy Sulthan Bathery pomohli rodine a zabezpečili im elektrinu.
 
Ako môžete pomôcť?
Do Tehličky je možné zapojiť sa jednoduchou registráciou. Vzdelávacie materiály sú dostupné na stiahnutie na www.tehlicka.sk. Široká verejnosť má možnosť podporiť zbierku darovaním online a zdieľaním výzvy na sociálnych sieťach alebo vytvorením vlastnej výzvy na podporu ľudí v Kérale. Okrem toho je možné prispieť vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu IBAN: SK6911000000002620852641, SAVIO o.z., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
 
SAVIO o.z. od roku 2005 saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhame ľuďom v neľahkej životnej situácii. SAVIO vytvára priestor pre aktívne šírenie dobra. V Keni združenie dlhodobo pomáha deťom ulice a ďalším znevýhodneným skupinám mladých ľudí.
Kontaktná osoba:
Zuzana Suchová, fundraising a PR manažérka, suchova@savio.sk, 0910 123 579
 
Foto a zdroj: www.saleziani.sk