Ekonómky sa školili pod Tatrami

V sobotu 23.3.2019 po svätom Jozefovi, patrónovi ekonómov, sa stretli sestry zodpovedné za ekonomickú správu komunít vo Svite. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sestry s dokumentom Usmernenia pre správu majetkov v Inštitúte FMA. Ide o dokument vlastného práva.
 
Školenie viedla provinciálna ekonómka Ľubica Feňová spolu so sr. Helenou Šlenkerovou. Sestry rozoberali témy ako  spravovať majetok, viesť účtovníctvo, čo s dedičstvom, archívom… V závere stretnutia nechýbal priestor na otázky a praktické rady aj z radov samotných sestier.
 
Celé stretnutie sa nieslo v krásnom slnečnom počasí s úžasným výhľadom na Tatry a časom i na budovanie sesterských vzťahov. Takéto školenie býva každý rok a je zamerané na aktuálne vzdelávanie sestier ekonómok.
-va-