Spoločne za Sýriu, nové školy pre novú krajinu

Rím (Taliansko). 14. marca 2019 sa v generálnom dome FMA v Ríme, uskutočnil interkultúrny večer na spustenie kampane pre zvyšovanie povedomia a fundraising na podporu Sýrie pre projekt Spoločne za Sýriu, nové školy pre novú krajinu.

 

V projekte Inštitútu, ktorý je koncipovaný s provinciálkou Blízkeho východu a so sestrami prítomnými v Sýrii, sa uvažuje o výstavbe dvoch kompletných škôl každá pre približne 1000 študentov. Jedna je plánovaná v Damašku, v štvrti Jaramana (pamätáme si na posledné bombardovanie v marci 2018 v predvečer Dňa matiek, keď bomby padli na mladých tejto štvrte, keď si po vyučovaní išli do obchodov nakúpiť darčeky pre matky)  Už bol vybratý terén pre novú školu v tejto štvrti. Druhá by sa postavila na periférii Aleppa, kde sa zatiaľ nenašlo vhodné miesto.

 

Počas tohto interkultúrneho večera bol predstavený predbežný stavebný projekt, ktorý pritiahol pozornosť zástupcov viacerých rímskych periodík a rozhlasových staníc. Sr. Vilma Tallone, generálna ekonómka, pri prezentácii Projektu uviedla, že „Inštitút má odvahu investovať do tohto nového projektu, pretože verí vo vzdelávanie ako primárnu hodnotu; je presvedčený, že Božia prozreteľnosť vždy pomáha chudobnejším; vie, že sa môže spoľahnúť na sieť vytvorenú v rámci FMA domov a diel, vždy v solidarite a synergii intervencií rôznych medzinárodných organizácií a viac či menej anonymných dobrodincov“.

 

Podujatie organizovalo ambito generálneho ekonomátu v spolupráci so sestrami Generálneho domu a študentkami Domu Matky Ersílie Canta. Bol to večer, v ktorého centre sa nachádzal život a nádej. Podujatie bolo obohatené o kultúrny moment indickým tancom, francúzskou piesňou speváka Yvesa Duteuila, premietaním videa so svedectvom sr. Vilmy Tallone po jej ceste v Sýrii v septembri 2018; intervenciou Združenia „Pomáhame Sýrii“, ktoré spolupracuje s malými projektmi na podporu diel v Damasku a v Aleppe a svedectvom Philipa Estefana, alepčana, ktorý ušiel spolu so svojou matkou a sestrou do Talianska a je študentom psychológie na saleziánskej Pápežskej univerzite (UPS).

 

Philipe, svojimi skúsenosťami potvrdil dôležitosť tohto projektu, keď povedal, že „Význam školy je obrovský v krajine, ktorá bola predtým zameraná na kultúru a kde sú dnes viac ako 4 milióny detí a mladých, ktorí už školu nenavštevujú. Škola je nevyhnutná pre podnietenie emigrantov k návratu do svojej vlasti.”  Na záver, všetci účastníci dostali pohľadnicu, ktorá sumarizuje projekt a uvádza modality prípadnej pomoci.

 
Preložila a upravila: Karolína Szelešová
Foto a zdroj: www.infonline.cgfmanet.org