Komunitné hody

V predvečer slávnosti sv. Jozefa sa na Mamateyke zväčšila hustota sestier saleziánok. Znalci histórie a tradície, vedia že sa tu zišli, aby spolu so sestrami z Vavilky spoločne oslávili patróna komunity, sv. Jozefa.
 
Ako to býva u nás zvykom k dobrej oslave patrí svätá omša, ktorú sme tento krát mali možnosť sláviť s celou komunitou saleziánov. Počas kázne nás otec direktor Milan povzbudil k nasledovaniu sv. Jozefa v tichosti, skromnosti, pracovitosti a prijímaní Márie do svojho života. Aby sme radosť zo svätej omše mohli šíriť ďalej, presunuli sme sa do Garsonky, kde sme pri spoločnej večeri zdieľali v sesterských rozhovoroch naše radosti i starosti.
 
Sr. Lamiya, ktorá pravidelne na túto „akciu“ prichádza sa podelila o svoje dojmy: „Na toto spoločné stretnutie so sestrami sa vždy teším. Je to pre mňa ako stretávka rodiny na spoločnej oslave. Vždy je tu zábava, pekné rozhovory, chutné jedlo a nabije ma to na dlhú dobu.“
 
Povzbudené zo vzájomného zdieľania sa vydávame na cestu nasledovania sv. Jozefa v našej rôznorodej každodennosti a už teraz sa tešíme na stretnutie opäť o rok!
 
sr. Zuzka