Juniorky túžia po živej komunite a pravých vzťahoch

Juniorská skupina sa posledný novembrový víkend stretla zas. Formačné stretnutie vo Veľkom Bieli obohatili aj sestry z českej provincie.
Súbežne s KAMOU U16 v Bratislave, ktorej výsledky viaceré juniorky urputne sledovali, sa uskutočnilo stretnutie mladých sestier slovenskej a českej provincie. Sestry pokračovali v načatej ročnej téme o komunite a to vo veľkom štýle – v modlitbe na kolenách, kde sa spoločenstvo buduje najkvalitnejšie.
Ovzdušie modlitby by sa vari nieslo aj celým víkendom, nebyť krutých prerušení na čas štúdia, spoločného jedla, spánku a zdieľania. V slovkach do dňa sr. Monika Skalová ponúkla juniorkám dva pohľady na duchovné sprevádzanie a osobný rozhovor – z pohľadu sprievodcu aj sprevádzaného.
V študijnej časti sr. Jana Kurkinová odkrojila a sestrám pomohla stráviť ďalšie kapitoly z novej juniorskej smernice.  Mladé sestry sa v rámci osobného ústrania aj skupinového zdieľania zamýšľali nad tým ako Inštitút hľadí celosvetovo na juniorky, čo majú spoločné, aká je ich identita, provokácie aj sny  a snažili sa pretlmočiť to do česko-slovenskej reality.
Za účasti oboch provinciálok a 100% českých junioriek sa rozprúdila kvalitná diskusia, kde mladé sestry vyjadrili túžbu po živej komunite, kde sa prežívajú sesterské vzťahy plné priateľstva a spolupatričnosti. „Vnímala som v pozadí veľkú túžbu žiť krásne a zároveň pravdivé vzťahy medzi sestrami, najmä ich presvedčenie, že je to možné. Samozrejme je tam, „ak“,  pozýva nás vyjsť zo svojich predstáv, domýšľaní, blokov s chuťou stretnúť sa a vytvárať rodinu, spoločenstvo“ zhodnotila sr. Monika Skalová
Možno by sa diskutovalo až doteraz, nebyť manželov Bagínovcov, ktorí sa prišli podeliť o ich skúsenosť žitia rodiny ako komunity a komunity ako rodiny. „Povzbudili nás svojou vierou aj ich životom v rodine, ktorý je v mnohom podobný životu v komunite“ ocenila sr. Zuzka Šimková. „Oslovilo ma, že to, čo ich drží v manželstve spolu je ich vzájomné priateľstvo, je to miesto, kde môžu načerpať a potom vychádzať k druhým. V mnohom je to inšpiráciou a výzvou aj pre naše komunity, lebo pre každé spolužitie je to dôležité“ dodala sr. Mária Královičová.
Stretnutie v nedeľu dopoludnia doplnila svojim vstupom o ďalšej etape dejín Inštitútu aj sr. Adrika Sarkozyová. Najbližšie sa juniorky medzinárodne stretnú koncom januára v Ivanke pri Dunaji.
Mária Gregová
Foto:  Lamiya Jalilova