Animátori z Bystrice putovali do Turína

Po úspešnom absolvovaní Strediskovej školy animátorov sa čerství absolventi z Banskej Bystrice v prvý novembrový týždeň zúčastnili púte do Turína. Sedem animátorov sa spolu so sestrou Pauli a saleziánom Ďurim vybrali po stopách Don Bosca, po miestach, kde začalo jeho veľkolepé dielo.
Po dlhej a namáhavej ceste posádka dorazila v stredu ráno do mesta Padovy, kde si prezrela baziliku sv. Antona a vychutnala rannú taliansku kávu. Ďalším bodom programu bol celodenný výlet do zábavného parku Gardaland, v ktorom sa dosýta vyšantili. Večer napokon šťastne došli do cieľového
miesta, a to do saleziánskeho strediska v časti Rivoli v Turíne.
Ďalšie dni na animátorov čakal nabitý duchovný i poznávací program. Navštívili Valdocco, miesto, kde vzniklo prvé oratórium. Nachádza sa tu Pinardiho kaplnka, kostol sv. Františka Saleského aj Bazilika Panny Márie Pomocnice, ktorej veľkosť všetkých vyrazila dych. Takisto sú tu aj izbičky Don Bosca,
v ktorých strávil veľkú časť života a v ktorých napokon aj zomrel. Valdoccom sprevádzal náš rodák salezián Peťo Štellmach, ktorého výklad bol nielen veľmi obohacujúci, ale aj zábavný. Podelil sa s mnohými „pikoškami“, ktoré sa počas rokov strávených v Turíne o Don Boscovi a jeho živote podozvedal.
Ďalším dôležitým miestom, ktoré animátori navštívili, bolo Colle Don Bosco, miesto, kde sa Janko Bosco narodil. Mohli tak vidieť jeho pôvodný domček, kaplnku, kde sa modlil ružence, no aj veľkolepú baziliku Zmŕtvychvstania, ktorú na jeho počesť postavili po jeho smrti. Po výdatnom obede v reštaurácií mamy Margity si urobili prechádzku do okolitej dediny Morialdo, v ktorej sa narodil sv. Dominik Savio a prehliadli si aj kostol, do ktorého chodieval Don Bosco a kde stretol svojho prvého duchovného vodcu don Calossa. Počas piatich dní strávených v Taliansku skupina navštívila ešte mnoho ďalších zaujímavých miest, ako kopec Superga, či druhý dom Dominika Savia.
V posledný večer animátori kvízom a slávnostnou večerou oficiálne ukončili Strediskovú školu animácie. Atmosféra medzi členmi zájazdu bola po celý
čas veľmi príjemná a okrem mnohých zábavných chvíľ si účastníci užili aj čas stíšenia a prehĺbenia ich viery.
Lucia Baníková

„Don Bosco mi opäť pripomenul túžbu po svätosti, ktorá sa mi niekedy zdá nedosiahnuteľná. Je očarujúce, ako jeho život zmenil životy mladých nielen počas jeho života, ale naďalej pretvára aj tie naše. Tak živo sa dotýka našich duší. Verím, že s pomocou našej spoločnej kamošky Panny Márie sa táto túžba stane skutočnosťou,“ vyjadrila sa animátorka Terka Fiľová.