Každé poslanie má svoj význam, ak mu ho my dáme

Oslavovať ťa chcem Bože môj kráľ, a tvoje meno velebiť navždy a naveky

S poslednou sestrou z najstaršej generácie saleziánok sa prišli rozlúčiť do Trnavy

Pre sestry saleziánky je Trnava významným miestom. V roku…

V starom a predsa v novom alebo prvý rok za mnou

Kráčať známymi ulicami s pocitom

Miesto Turína Šaštín

Celý čas ako jedna veľká rodina

218 miliónov detí – detská práca a otroctvo…

Deti majú právo hrať sa, vzdelávať sa, modliť sa a rásť vo svojich rodinách

Exallieva FMA nedávno blahorečená v Paraguaji

Vzor života pre mladých Paraguaya