Exallieva FMA nedávno blahorečená v Paraguaji

Asunción (Paraguay). Od saleziánskej výchovy k záväzkom v Katolíckej akcii a potom do klauzúry medzi sestry sv. Terézie z Avily. Taká je cesta Márie Felicie od Sviatostného Ježiša, Marie Felicie Guggiari Echeverría, ktorú otec, vzhľadom na jej nízku postavu volal s láskou “Chiquitunga”. Kardinál Angelo Amato, ako reprezentant pápeža Františka, ju 23. júna 2018, blahorečil na štadióne Nueva Olla v Asunción, v Paraguaji.

Mária Felicia sa narodila v Paraguaji 12. januára 1925 vo Villarrica dello Spirito Santo, ako prvá zo siedmych detí, Ramónovi Guggiarimu a Arminde Maríi Echeverría. Pokrstená bola 8. februára 1928 vo svojom rodnom meste. Od detstva preukazovala nádherné ľudské a duchovné vlastnosti, ako je veselosť, sociabilita, užitočnosť, jednoduchosť, skromnosť, ktoré sa prejavovali v jednoduchých, ale výrečných činnostiach. V piatich rokoch vstúpila do kolégia Márie Pomocnice vo Villarrica, ktoré spravovali sestry saleziánky kde sa naučila milovať Ježišovu Matku a zverovať sa jej každý deň. Panna Mária mala v jej živote veľmi dôležité miesto. Nazývala ju „Moja Maminka, Plná milosti“ a hovorievala: „Chcem patriť iba Tebe, Mami, pretože Ty ma vezmeš za ruky a ako malé dievčatko, ma privedieš k Nemu, Jedinému, k výlučnej láske môjho srdca.

Prežívala mimoriadne priateľstvo s medikom Ángelom Sauá Llanesom, ktorý bol jej spriaznenou dušou. Spolu, ako členovia Katolíckej akcie, navštevovali chudobné štvrte a pomáhali chorým. Po absolvovaní medicíny sa jej zveril so svojou túžbou stať sa kňazom. Prisľúbila, že mu bude na ceste za jeho povolaním nápomocná: „Budem po vašom boku a vo dne v noci sa budem modliť a obetovať život za to, aby ste mohli stať – ak to Boh dá – svätým kňazom.“ 1. októbra 1951 se spoločne zasvätili Nepoškvrnenej Panne Márii. Ángel o niekoľko mesiacov neskôr odcestoval do Madridu, kde tajne vstúpil do seminára. O necelé tri roky neskôr, po stretnutí s Matkou Teresou Margheritou od Najsvätejšieho Srdca, ktorá bola priorkou prvého paraguajského Karmelu, začala chápať, aké je jej povolanie. Ako tridsaťročná vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Asunción a vzala si meno sestra Maria Felicia od Sviatostného Ježiša. V januári 1959 sa zistilo, že trpí infekčnou hepatitídou: tak obetovala svoj stav s rovnakou veľkodušnosťou, akú preukazovala v apoštoláte a s ktorou sa tiež kedysi zriekla citov voči svojmu priateľovi. Zomrela 28. apríla 1959 vo veku 34 rokov. Jej telesné pozostatky sú od 28. apríla 1993 uložené v kaplnke Carmelu v Asunción.

27. marca 2010 bola vyhlásená za ctihodnú. Dňa 6. marca 2018 pápež František schválil promulgáciu dekrétu o zázraku na jej príhovor. Cestu k beatifikácii sestry Márie Felicie otvoril prípad novorodenca Ángela Ramóna, ktorý sa narodil s práznakmi asfyxie a začal dýchať až po pol hodine – potom, čo sa pôrodná asistentka obrátila s prosbou o príhovor na sestru Máriu Feliciu. Slávnosť blahorečenia Chiquitungy sa uskutočnila 23. júna 2018 v Asuncióne.

Vzor života pre mladých Paraguaya

„Ponúkam Ti všetko, Pane!“ bolo mottom sestry Marie Felicie, ktorá sa skutočne a hrdinsky darovala celá pre Cirkev, v chudobných ako aj v kňazoch, ktorým, ako dúfala, sa stane aj jej drahý priateľ.

Pápež František 12. júla 2015 adresoval paraguajským mladým nasledovné slová o živote Chiquitungy: „Ona, ako toľkí ďalší, nám ukazuje, že cesta blahoslavenstiev je cesta plnosti, je možná a reálna. Cesta, ktorá naplní srdce. Sú to naši priatelia a vzory, ktoré už na tomto „poli“ dohrali, ale stávajú sa pre nás dôležitými, keď ich pozorujeme, aby sme zo seba dali to najlepšie. Sú dôkazom toho, že Ježiš neponúka “prázdne reči”, ale jeho návrh je plnosťou. Ale predovšetkým je to ponuka priateľstva, skutočného priateľstva, priateľstva, ktoré všetci potrebujeme.“

Zdroj: www.cgfmanet.org
Preklad: sr. Karolína Szelesová FMA