Z plnosti srdca hovoria ústa: „Ďakujem.“

Sr. Dagmara Čepelová pôsobí v Humennom ako riaditeľka súkromného CVČ pri sestrách saleziánkach. Od augusta ju čaká zmena komunity.

  1. Kde momentálne pôsobíš a čo je tvojim poslaním

Aktuálne pôsobím v Humennom, aj keď skoro o mesiac sa sťahujem do Košíc. Tak sa teším, že na záver svojej 7- ročnice sa môžem podeliť o svoje pekné zážitky z poslania, ktoré som aj ja postupne hlbšie chápala,  rozvíjala a žila. Celé toto obdobie ako riaditeľka SCVČ Laura (centrum voľného času) spočiatku viac medzi mladými a hlavne dievčatami, neskôr som sa realizovala aj v získavaní kreditného, či funkčného vzdelávania a neobišla ma ani práca  s administratívou. Som rada, že som získala obohacujúce skúsenosti s vedením rovesníckych skupín a tiež formáciou animátoriek. Zaujímavé boli aj zmeny v zložení komunity, kedy ja som zostávala a kde tu sa jedna, dve osoby sťahovali na iné pole pôsobnosti.

  1. V čom vidíš význam tvojho poslania (v zamestnaní)

Žiť s mladými a pre mladých, ako som to v svojom poslaní vnímala, je plnohodnotné, krásne a veľmi významné.  Možno ešte viac pre mňa, keď som sa učila ako výchovne reagovať a zároveň priateľsky byť na blízku, spoznávať seba, najmä teda svoje hranice, keď som aj mnoho v prístupe k mladým neurobila správne, či tak ako som túžila. Vidieť  aj svoje dary a to, čo sa mi s pomocou Božou podarilo pekné vytvoriť a zažiť, respektíve to vzácne jemné a presne načasované, čo vznikalo pod Jeho taktovkou,  čo ešte uvidím aj s odstupom času a snáď v tom pravom okamihu pochopím lepšie význam.

  1. Má tvoje poslanie nejaké úskalia, ktoré vnímaš? (v zamestnaní)

 Osobne som pár vnímala. Napríklad, keď latku nadstavím príliš vysoko a zabudnem na to, že mladí sú mladí, vyvíjajúci sa, viac menej každý na inej úrovni tohto ich bio- psycho- sociálneho vývoja. Alebo ak sa prestanem vzdelávať, osobnostne čerpať a rásť, potom sa to náročnejšie dobieha.  Asi najväčšie, keď vzťah ide na úkor požiadaviek zamestnania a chýba práca v sieti.

  1. Aký je ďalší tvoj apoštolát/aktivity okrem práce

Apoštolát bol vlastne mojím zamestnaním a v podstate to bude aj tak pokračovať, keďže mením  len miesto pôsobenia, ale obsah a náplň zostáva, samozrejme v rámci života a myšlienky iného miesta a jeho špecifík. Tak na mňa myslite, aby som ich dobre pochopila a bola užitočným, dobrým nástrojom pre Jeho diela.

  1. Máš nejaký svoj obľúbený citát, stať zo SP, ktorý ti je povzbudením, nejakú myšlienku, životné motto, skúsenosť a pod…?

Keď som skladala prvé rehoľné sľuby, vtedy mi zaznela táto myšlienka „Pre teba všetko a bez teba nič.“ Znie tak vznešene, odovzdane, no žiť ju to je radikálna svätosť  a je to aj môj ideál, ktorý sa každý deň snažím vnímať  a naplniť svojím životom, neviem, možno som ešte len na začiatku, taká slabá 4, keď to mám oznámkovať.
A teraz, keď sa lúčim s Humenným, žijem s citátom zo svätého písma, ktorý som si dotvorila na vyjadrenie toho, čo cítim: „Veď z plnosti srdca  hovoria jeho ústa ĎAKUJEM“ (porov. Lk 6, 45n). Spomínam si, aké mi bolo náročné, keď som menila svoje poslanie a predstavené ma prekladali z Banskej Bystrice do Humenného. Avšak po mesiaci som si povedala, ako tu je dobre, aká som spokojná. Toto prostredie, príroda, okolité dedinky mi pripomínali moje rodisko Dubnicu nad Váhom. No nie nadarmo sa píše „Spása príde z východu.“ Naozaj som veľmi vďačná za všetko, čo som tu dostala cez ľudí, s ktorými som sa aspoň raz stretla, či pravidelne stretávala. Uvidíme, či ma sem Božia prozreteľnosť ešte niekedy zaveje, už teraz sa na to teším.