Tento rok je sviatok obohatený práve 150. výročím Baziliky Panny Márie v Turíne

9. júna 2018 saleziánska rodina po celom svete oslávila 150. výročie posvätenia Baziliky Panny Márie Pomocnice v Turíne. Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. Renato BOCCARDO, Arcibiskup Spoleta.
Don Bosco začal Baziliku stavať s pár centami, ale s veľkou vierou v pomoc Panny Márie. Jednému z prvých saleziánov, don Giovannimu Caglierovi, sa don Bosco v r. 1862 zdôveril: „Doteraz sme výnimočným spôsobom oslavovali sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie, pretože na tento sviatok začali prvé Oratóriá pre chlapcov. Ale Božia Matka chce, aby sme ju vzývali ako Pomocnicu kresťanov: terajšie časy sú tak ťažké, že potrebujeme, aby nám Panna Mária pomohla zachovať kresťanskú vieru“.
V Bazilike sú uložené aj ostatky veľkých svätých – dona Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej – spoluzakladateľky sestier saleziánok, ktoré majú byť – podľa myšlienky don Bosca – akoby živým chrámom vďačnosti Márii Pomocnici, preto aj ich oficiálny názov je Dcéry Márie Pomocnice. V tomto roku hlavný predstavený saleziánov don  Ángel Fernández Artime ponúkol špeciálny video deviatnik k Panne Márii Pomocnici.
preložila sr. Eva Matejková