Konzultu saleziánskej rodiny hostili saleziánky

Zástupcovia jednotlivých zložiek saleziánskej rodiny prítomných na Slovensku sa stretli dňa 12.mája u sestier saleziánok v Bratislave. Všetkých privítala provinciálka FMA sr. Jana Kurkinová s provinciálom SDB don Jozefom Ižoldom. V úvode stretnutia jednotliví účastníci vo vzájomnom podelení odpovedali na dve otázky: Čo pekné som zažil/sme zažili v saleziánskej rodine za posledné obdobie? Čo by som najviac prial mojej zložke alebo aj celej saleziánskej rodine na Slovensku?
Moderátor saleziánskej rodiny na Slovensku a zároveň Konzulty, don Pavol Grach SDB sa v úvodnom príhovore dotkol úryvku zo Skutkov apoštolov  ( Sk 6,1-7). Zamyslenie prepojil so saleziánskou rodinou aj so slovami „Základom animácie rodiny nie je uvažovanie o tom, kto, koľko a ako a na úkor čoho slúži iným zložkám, ale uvažovanie o tom, aké sú cesty, ktoré nás privedú k vzájomne sa obohacujúcej spoločnej účasti na saleziánskom poslaní.“
V programe mali viacero bodov, ktoré sa dotýkajú každej zložky saleziánskej rodiny. Zazneli informácie najmä ohľadom stretnutia saleziánskej rodiny, ktoré sa uskutoční  koncom októbra v Poprade, venovali sa fungovaniu nového spoločného webu,  ktorý sa bude testovať, rozprávali o iniciatívach pre zasvätené povolania, o modlitbovom prepojení rodiny a ako uživotňovať poslanie Titusa Zemana, o Prešove 18. Vzájomne s informovali aj významných udalostiach budúceho šk. roka.
Po svätej omši, ktorú slávili uprostred dňa a po osviežení sa obedom, pokračovali prítomní v načrtnutých témach, aby sa dohodli na ďalších spoločných krokoch či odpovediach na výzvy v saleziánskej rodine.
Najbližšie stretnutie saleziánskej rodiny sa plánuje na jeseň 2018.
Konzulta je orgán, ktorý zjednocuje zložky saleziánskej rodiny. Vo svete existuje 31 zložiek saleziánskej rodiny, na Slovensku majú zastúpenie  8 z nich. Na Slovensku sa Konzulta stretáva dva krát do roka a jej poslaním je  študovať a prehlbovať poznanie osoby  dona, posilňovať zmysel pre príslušnosť, predkladať spoločné formačné stretnutia a skúsenosti, poznávať pastoračné výzvy spoločnosti a miestnej cirkvi, snažiť sa uskutočňovať konkrétne apoštolské iniciatívy, na ktorých by sa podieľali všetky skupiny na danom území.
-msk-